Tuesday, October 8, 2019

Báo PLO: Bộ TN&MT lên tiếng trước nạn rao bán đất trái phép

Bộ TN&MT vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đề nghị kiểm tra, xử lý ngay việc các chủ đầu tư rao bán nhà, đất trái phép, chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PLO, nguồn bài: https://plo.vn/bat-dong-san/bo-tnmt-len-tieng-truoc-nan-rao-ban-dat-trai-phep-862807.html

Cụ thể, qua phản ánh của người dân, một số địa phương xảy ra tình trạng chủ đầu tư rao bán nhà, đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Việc mua bán này đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, gây rủi ro cho người mua nhà, đất và tác động xấu đến thị trường.

Bộ TN&MT đề nghị UBND các tỉnh, TP chỉ đạo công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở ủy ban cấp huyện, xã và tại khu đất thực hiện dự án trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương.

Ngoài ra, địa phương công khai các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở; chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ngay các vi phạm.

Đồng thời, yêu cầu Sở TN&MT địa phương tham mưu cho UBND tỉnh, TP chỉ đạo các nội dung trên, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về bộ trước ngày 15-12-2019.

PD

Tìm kiếm:✨

  • Thông tin đại chúng, Bán đất, Người mua nhà, Dự án nhà ở, Rao, Chủ đầu tư, Đủ điều kiện, Nhà ở, Đất thuộc, Đất đai, Bán nhà, Ủy ban nhân dân, Trái phép, Vi phạm pháp luật, Rủi ro, Công khai, Đất, Tham mưu, Quy hoạch, Cấp huyện