Monday, October 7, 2019

Báo PL&XH: Hoàn thành kiểm tra công tác tổ chức cán bộ đến ngày 30-10-2019

Trong tuần qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở và cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc TP tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/hoan-thanh-kiem-tra-cong-tac-to-chuc-can-bo-den-ngay-30-10-2019-165336.html

Đồng thời, tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thẩm quyền (nếu có); bảo đảm đến ngày 31-10-2019 đạt tỷ lệ 100% cơ quan, đơn vị trực thuộc được thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; báo cáo TP thông qua Sở Nội vụ.

UBND TP giao Sở Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra để lựa chọn kiểm tra trực tiếp tại một số cơ quan, đơn vị thuộc TP; tổng hợp kết quả, tham mưu UBND TP báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP, trong tuần từ 30-9 đến 4-10, UBND TP đã thông qua 7 nội dung báo cáo tại Phiên họp Tập thể UBND TP thường kỳ tháng 10-2019.

Các vấn đề gồm: Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công cấp TP thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐND TP; Dự thảo Nghị quyết phê duyệt điều hòa, điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách TP năm 2019 (đợt 3). UBND TP giao Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Ban quản lý dự án của TP rà soát kỹ lại tiến độ, khả năng thực hiện các dự án đảm bảo chặt chẽ để có phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn khả thi, hiệu quả, trong đó ưu tiên tập trung đầu tư các dự án xây dựng trường học, dự án dân sinh bức xúc trên địa bàn. UBND TP chỉ phê duyệt các dự án đề xuất bố trí kế hoạch vốn đảm bảo đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Sửa đổi điểm a, khoản 2, điều 1 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21-4-2014 của UBND TP về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP Hà Nội, quy định chính sách miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn đối với người cao tuổi đối với giá vé tháng 1 tuyến và giá vé tháng đi liên tuyến.

Hà Nội đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam (ảnh tư liệu)

Sửa đổi Điều 14 của quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn TP Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 3-5-2018 của UBND TP Hà Nội: Quy định về việc sử dụng tạm thời hè phố phục vụ việc cưới, việc tang: Hè phố được phép sử dụng tạm thời (không vào mục đích giao thông) trong các trường hợp phục vụ việc cưới, việc tang được thực hiện theo các quy định tại Khoản 1, Điểm b và c Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 25a Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 3-9-2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24-2-2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Ban hành Quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP Hà Nội, quy định về bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn TP; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho hoạt động khuyến công TP Hà Nội: thực hiện theo Điều 6 Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/3/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.

Quyết định thay thế Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND TP về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội nhằm thực hiện tốt công tác quản lý và quy định chặt chẽ công tác giám sát, quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động là người nước ngoài trong việc đăng ký làm việc tại TP.

Tuần qua, UBND TP cũng Phê duyệt Quyết định tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2019 cho 10 cá nhân; Tặng danh hiệu "Công dân danh dự Thủ đô Hà Nội" 2019 cho ông Valeriu Arteni, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Rumani tại Việt Nam.

Cùng đó, tổ chức tốt công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp của TP và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuần qua, UBND TP cũng đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam. Thông báo số 1160/TB-UBND ngày 3-10-2019 nêu kết luận của tập thể lãnh đạo UBND TP đã thống nhất chủ trương cho phép Cty CP Nước Aqua One đầu tư Dự án xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch trên đường trục kinh tế phía Nam để kết nối hệ thống mạng lưới cấp nước tập trung của TP, bổ sung nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung của Thành phố cấp cho khu vực nông thôn thuộc huyện Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức đáp ứng nhu cầu của nhân dân giai đoạn trước mắt và đảm bảo cấp nước an toàn.

Dự án có quy mô: Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch DN600 dọc theo đường trục phát triển kinh tế phía nam (từ đường 70 đến đường Tỉnh lộ 427B), thuộc quận Hà Đông và huyện Thanh Oai với tổng chiều dài khoảng 12.050m. Tiến độ thực hiện: 2019 - 2020.

UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND quận Hà Đông, UBND huyện Thanh Oai hướng dẫn nhà đầu tư đồng thời tuyên truyền tạo đồng thuận của nhân dân trong khu vực tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Sở GT-VT kịp thời cấp phép xây dựng cho nhà đầu tư để dự án hoàn thành tiến độ. Yêu cầu nhà đầu tư có phương án thi công xây dựng đến đâu hoàn trả mặt bằng đến đó, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, vệ sinh môi trường, giao thông thông suốt; sau khi xác định được hướng tuyến đường ống dẫn cấp nước tại các xã, cho phép nhà đầu tư thiết kế đến đâu thi công đến đó để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp nguồn nước đã được UBND TP chấp nhận.

tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 20-10-2017 của UBND Thành phố về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội (thời gian thực hiện từ năm 2017 và các năm tiếp theo); trong đó, trọng tâm là tuyên truyền Luật Tố cáo năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thường xuyên rà soát, kiện toàn cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân của cơ quan; gắn công tác tiếp công dân, xử lý đơn với công tác giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp công dân tại trụ sở, làm tốt nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất.

T. An

Tìm kiếm:✨

  • Nghị định số 11/2010/NĐ-CP, Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, Kế hoạch số 220/KH-UBND, Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND, Khuyến công, Đường trục, Valeriu Arteni, Thống nhất chủ trương, Sở GT-VT, UBND huyện Thanh Oai, Nước sạch, Tp Hà Nội, Luật Tố cáo, Ủy ban nhân dân thành phố, Thanh Oai, Hè phố, Cấp nước, Ban hành quy chế, Tang