Monday, October 21, 2019

Báo PL&XH: Hà Nội thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, huyện Quốc Oai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5699/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-thanh-lap-cum-cong-nghiep-lang-nghe-tan-hoa-huyen-quoc-oai-166972.html

Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa có quy mô khoảng 12,94ha, với các ngành nghề hoạt động chủ yếu: Tập trung thu hút doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản thực phẩm,... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)... nhằm mục tiêu: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Tân Hòa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Tân Hòa và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

UBND TP Hà Nội cũng vừa ban hành Quyết định số 5708/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

Cụm công nghiệp Song Phượng, huyện Đan Phượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 5,8ha, tập trung thu hút doanh nghiệp chế biến lâm sản, sản xuất chế biến thực phẩm,... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)...

Việc xây dựng Cụm công nghiệp Song Phượng nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp Song Phượng đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Song Phượng và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

HP

Tìm kiếm:✨

  • Tân Hòa, Quốc Oai, Cụm công nghiệp, Song Phượng, Đan Phượng, Quy hoạch phát triển, Làng nghề, Hạ tầng kỹ thuật, Kết cấu hạ tầng, Phượng, Cháy nổ, Lâm sản, Xăng dầu, Cơ sở sản xuất, Hợp tác xã, Ngành nghề, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Ô nhiễm môi trường, Sản xuất kinh doanh, Di dời