Saturday, October 19, 2019

Báo PL&XH: Hà Nội: Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, huyện Quốc Oai

UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5768/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-thanh-lap-cum-cong-nghiep-lang-nghe-ngoc-my-thach-than-huyen-quoc-oai-166728.html

Ảnh minh họa

Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, xã Ngọc Mỹ và xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội có quy mô: khoảng 21ha. Ngành nghề hoạt động chủ yếu: Tập trung thu hút doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may,... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)...

Việc thành lập Cụm công nghiệp nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại. Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Tổng mức vốn đầu tư cụm công nghiệp khoảng 438 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư: 87,6 tỷ đồng; Vốn vay của các tổ chức tín dụng: 131,4 tỷ đồng; Vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát: 219 tỷ đồng.

Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Từ Quý IV/2019 đến Quý IV/2021.

Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25-5-2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

TQ

Tìm kiếm:✨

  • Thạch Thán, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Cụm công nghiệp, Ưu đãi đầu tư, Thứ phát, Hạ tầng kỹ thuật, Luật đầu tư, Có của, Quy hoạch phát triển, Dệt may, Ngành nghề, Làng nghề, Sản xuất kinh doanh, Kết cấu hạ tầng, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Cơ khí, Vốn vay, Cháy nổ