Monday, October 21, 2019

Báo PL&XH: Hà Nội tăng 176 thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến

Theo báo cáo mới đây của UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC từ ngày 16-6-2019 đến 15-9-2019, trong quý 3-2019, UBND TP Hà Nội đã ban hành 9 Quyết định công bố danh mục TTHC thuộc các lĩnh vực gồm : NN&PTNT; VH&TT; KH&CN, LĐ-TB-XH , GT-VT, Tư pháp, Xây dựng, Y tế.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PL&XH, nguồn bài: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tang-176-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-trien-khai-dich-vu-cong-truc-tuyen-166964.html

Đồng thời, Hà Nội cũng ban hành Quyết định công bố danh mục 549 TTHC và bãi bỏ 534 TTHC. 100% các quyết định công bố TTHC sau khi ban hành đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia TTHC, tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC và các hình thức khác theo quy định.

Chủ tịch UBND TP đã ban hành 13 Quyết định phê duyệt 694 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở NN&PTNT, Sở Xây dựng, Sở Ngoại vụ, Sở TT&TT, Sở Y tế, Sở LĐ-TB-XH, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở VH&TT, Sở GT-VT. Tổng số hồ sơ giải quyết TTHC là 2.996.619 hồ sơ, đã giải quyết 2.955.273 hồ sơ, tỷ lệ 99.1%; đang giải quyết 34.719 hồ sơ.

TP đã tiếp nhận 30 phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, đã xử lý 21 phản ánh kiến nghị, đang xử lý 9 phản ánh kiến nghị (trong hạn). Đoàn kiểm tra của UBND TP từ ngày 21-5-2019 đến ngày 26-6-2019 đã tiến hành kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC đối với 2 Sở, ngành; 10 đơn vị cấp huyện, 20 đơn vị cấp xã.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện việc rà soát, đơn giản hóa TTHC đối với 5 nhóm TTHC, bao gồm TTHC lĩnh vực du lịch, ngoại vụ, văn hóa và thể thao, nội vụ, giáo dục và đào tạo (cấp huyện, xã). Sở Du lịch và Sở GD-ĐT đã hoàn thành rà soát (đề xuất đơn giản 126 TTHC thuộc lĩnh vực du lịch, giáo dục).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC được tăng cường; số lượng thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến trong quý 3 đạt tỷ lệ cao (tăng 176 thủ tục triển khai dịch vụ công), các giao dịch được thực hiện bảo đảm thực chất, hiệu quả.

T. An

Tìm kiếm:✨

  • VH&TT, GT-VT, LĐ-TB-XH, KH&CN, Sở LĐ-TB-XH, Sở GT-VT, NN&PTNT, Sở TT&TT, Sở Du lịch, Sở NN&PTNT, Ngoại vụ, Sở GD-ĐT, Sở ngoại vụ, Thủ tục hành chính, Sở văn hóa thông tin, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Cấp huyện, Tư pháp, Sở tài chính, Nội vụ