Sunday, October 20, 2019

Báo Pháp Luật Plus: TP HCM: Phó giám đốc Ban bổ nhiệm cán bộ 'thần tốc' trước khi có giám đốc

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng với tư cách là Phó Giám đốc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được cho là đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm chức vụ cho cấp dưới của mình khi nhận được thông tin sẽ có giám đốc mới được bổ nhiệm.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/dieu-tra-ban-doc/tp-hcm-pho-giam-doc-ban-bo-nhiem-can-bo-than-toc-truoc-khi-co-giam-doc-d109376.html

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM.

Vừa qua Tòa soạn Pháp luật Plus có nhận được phản ánh liên quan đến nhiều bất thường trong công tác bổ nhiệm cán bộ tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (gọi tắt là BQL DAĐTHTĐT).

Theo đó, BQL DAĐTHTĐT trực thuộc UBND TP HCM, được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý của dự án Trung tâm điều hành chống ngập nước thành phố và hợp nhất với Ban Quản lý đầu tư dự án vệ sinh môi trường thành phố. UBND thành phố phân công ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng tạm thời chịu trách nhiệm điều hành hoạt động và thực hiện các giao dịch tài chính đến khi có quyết định bổ nhiệm Giám đốc ban này theo quy định.

Đến ngày 3/10/2019, UBND TP HCM có Quyết định điều động bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tân, Phó Chủ tịch UBND quận 4 về làm Giám đốc BQL DAĐTHTĐT thời gian là 5 năm do ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM ký quyết định.

Tuy nhiên, trước khi có Quyết định trên, với chức danh là Phó Giám đốc, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng đã ký quyết định bổ nhiệm cán bộ mà không thông qua sự phân công hay chỉ đạo của cơ quan quản lý liệu có đúng chức năng nhiệm vụ được giao?

Quyết định bổ nhiệm cán bộ được cho là của ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM ký.

Cụ thể là trước đó 2 ngày, ông Tân được bổ nhiệm Giám đốc BQL DAĐTHTĐT thì ngày 1/10/2019, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó Giám đốc BQL DAĐTHTĐT được cho là đã “gấp rút” ký quyết định bổ nhiệm một số vị trí cán bộ chủ chốt trong BQL DAĐTHTĐT có dấu hiệu lạm quyền và chưa đúng quy trình.

Theo luật sư Nguyễn Thanh Biên – Đoàn Luật sư TP HCM thì theo quy tại Điều 28 Nghị định 29/2012 của Chính phủ quy định Thẩm quyền bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý: Đối với đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ hoặc miễn nhiệm đối với viên chức giữ chức vụ quản lý theo phân cấp.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện hoặc phân cấp việc bổ nhiệm, giải quyết thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức.

Còn tại điều 7 Quyết định 27/2003 của Thủ tướng quy định Trình tự bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo thì cơ quan, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ bổ nhiệm.

Vừa qua, Pháp luật Plus đã có loạt bài phản ánh liên quan đến việc gói thầu XL-03 thi công ì ạch, gây bức xúc cho người dân. Được biết, gói thầu này nằm trong dự án mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM nơi ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng làm lãnh đạo cao nhất là chủ đầu tư. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần Lạc An trúng gói thầu XL-03 với giá cao hơn các nhà thầu khác tuy nhiên đơn vị này lại thi công rất chậm chạp và nhiều khả năng chậm tiến độ.

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, lãnh đạo đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể qua các bước sau:

Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất phương án nhân sự căn cứ vào nguồn cán bộ trong quy hoạch hoặc ý kiến giới thiệu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị;

Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận, lựa chọn giới thiệu nhân sự trên cơ sở nhận xét đánh giá tín nhiệm của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị. Khi bổ nhiệm một chức vụ có thể giới thiệu từ 1 đến 3 người để lựa chọn;

Tổ chức họp lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt cơ quan, đơn vị để trao đổi, thảo luận về yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ, công chức bổ nhiệm; thông báo danh sách cán bộ, công chức được lãnh đạo giới thiệu; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; nhận xét, đánh giá ưu khuyết điểm, mặt mạnh, mặt yếu, triển vọng phát triển; dự kiến phân công công tác; cán bộ, công chức được giới thiệu trình bày ý kiến về thực hiện nhiệm vụ nếu được bổ nhiệm và trả lời những vấn đề có liên quan;

Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị xem xét kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có);

Đảng ủy hoặc Thường vụ Đảng ủy cơ quan có ý kiến bằng văn bản về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm;

Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận và biểu quyết. Người được đề nghị bổ nhiệm phải được đa số các thành viên trong tập thể lãnh đạo tán thành. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ nhiệm.

Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: Lãnh đạo cơ quan, đơn vị đề xuất nhân sự hoặc cấp có thẩm quyền giới thiệu; Tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành một số công việc sau: đại diện lãnh đạo cơ quan gặp cán bộ, công chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác; làm việc với cấp ủy và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm, tìm hiểu và xác minh lý lịch của cán bộ, công chức; trao đổi kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị nơi cán bộ, công chức công tác; lấy ý kiến của cấp ủy cơ quan về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức; thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết; thủ trưởng cơ quan, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm hoặc đề nghị cấp trên xem xét bổ nhiệm.

Đối với các trường hợp đề nghị cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải làm tờ trình kèm theo các hồ sơ cần thiết theo quy định hiện hành.

Có thể thấy, ông Dũng được UBND TP HCM giao nhiệm vụ tạm điều hành hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ tài chính của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị trong với chức danh phó giám đốc khi đơn vị này vẫn đang "khuyết" vị trí giám đốc. Bản thân ông Dũng "tranh thủ" ra quyết định bổ nhiệm cán bộ trước 2 ngày UBND TP HCM ra quyết định về công tác cán bộ của đơn vị này khiến dư luận rất bức xúc.

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Nghị định 29/2012, XL-03, Bùi Thanh Tân, Miễn nhiệm, Lạm quyền, Ban quản lý dự án, Bổ nhiệm, UBND quận 4, Phân công công tác, Chức vụ, Giao quyền, Công chức, Giữ chức vụ, Viên chức, Công lập, Thẩm quyền, Đầu tư xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Phân cấp