Monday, October 28, 2019

Báo Pháp Luật Plus: Tỉnh Hà Giang chỉ đạo xử lý sai phạm của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa có kết luận sau khi làm việc với các sở, nghành liên quan đến những sai phạm của dự án 'phát triển nông thôn bền vững vùng Phìn Hồ từ cây dược liệu và cây chè bản địa' của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Pháp Luật Plus, nguồn bài: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/tinh-ha-giang-chi-dao-xu-ly-sai-pham-cua-cong-ty-tnhh-y-hoc-ban-dia-viet-nam-d109991.html

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm túc thực hiện văn bản số 2910/UBND-KTTH ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh Hà Giang về việc kiểm tra, làm rõ việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án của Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang; Văn bản số 1214/VP-KTTH ngày 23/10/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc xử lý báo cáo 2049/BC- SKHĐT ngày 20/10/2019.

Công ty TNHH y học bản địa Việt Nam xây dựng nhà hàng trái phép.

Khẩn trương rà soát các trình tự, thủ tục đầu tư đối với dự án thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của nghành Tài nguyên & Môi trường, Xây Dựng và UBND huyện Bắc Quang báo cáo kết quả với UBND tỉnh (có phân tích, đánh giá cụ thể); Đồng thời, xử lý các sai phạm về trình tự, thủ tục đầu tư (nếu có) thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, nghành liên quan. UBND huyện Bắc Quang làm việc cụ thể với Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam – Chi nhánh Hà Giang để thống nhất, hoàn thiện các trình tự, thủ tục có liên quan đến việc thực hiện dự án (hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, đất rừng, môi trường…); Cập nhật, tổng hợp kết quả giải quyết, xử lý của các đơn vị liên quan, đề xuất giải pháp cụ thể báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11.

Trao đổi với phóng viên Phapluatplus.vn, ông Lê Thanh Sơn, Chánh văn phòng Sở Xây dựng Hà Giang thông tin: “sau khi có chỉ đạo của tỉnh, Sở Xây dựng đã tích cực phối hợp thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ của nghành về việc xử lý sai phạm của dự án trên. Cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có kết quả kiểm tra, sau khi có kết quả Sở Xây dựng sẽ thông tin đến báo chí”.

Trước đó, Phapluatplus.vn đã đăng tải bài viết: “Hà Giang: Công ty TNHH Y học bản địa Việt Nam có bất chấp pháp luật trong quá trình thực hiện dự án?”

Bài viết có nội dung phản ánh, trong quá trình xây dựng dự án với kinh phí dự toán lên đến 100 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục: Xây dựng nhà điều hành, nhà đa năng; Nhà nghỉ cho cán bộ, công nhân viên, các công trình phụ trợ; Nhà xưởng sơ chế, khu dịch vụ (Homstay, phòng khám lưu trú); Nhà nghỉ cho các y, bác sĩ; Khu nhà giáo dục; Khu chợ thương mại; Phục dựng khu tâm linh miếu Ngọc Am…Với diện tích dự tính ban đầu là khoảng 738,78ha, nhưng công ty này không hề có giấy phép xây dựng.

Thêm vào đó, diện tích quy hoạch để xây dựng lớn là vậy nhưng đơn vị này cũng không hề có báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) mà đáng lẽ ra trước khi thực hiện dự án, công ty đã phải thực hiện đầy đủ thủ tục này nhằm phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư. Đồng thời, đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.

Liên quan đến nội dung báo nêu, ngày 16/9/2019 UBND tỉnh Hà Giang đã có văn bản số 2910/UBND-KTTH chỉ đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây Dựng, Y tế, UBND huyện Bắc Quang kiểm tra, xác minh, làm rõ việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, môi trường, lâm nghiệp, xây dựng và các quy định khác có liên quan của công ty này. Thời gian hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/09/2019.

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Bắc Quang, UBND tỉnh Hà Giang, ĐTM, Sở Xây dựng Hà Giang, Sở kế hoạch và đầu tư, Chè (thực vật), Của dự án, Hà Giang, Lê Thanh Sơn, Dược liệu, Trình tự, Nhà giáo dục, Nhà nghỉ, Bản địa, Sở Xây dựng, Sai phạm, Chi nhánh, Đất rừng, Công nhân viên, Nhà xưởng