Saturday, October 26, 2019

Báo PetroTimes: Kiểm kê đất đai tại Hậu Giang

UBND tỉnh Hậu Giang đang khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/kiem-ke-dat-dai-tai-hau-giang-553031.html

Theo UBND tỉnh Hậu Giang, đối tượng kiểm kê đất đai được thực hiện theo quy định tại các điều 8, 9 và 10 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ TN&MT. Thời điểm kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được tính đến hết ngày 31/12/2019. Trong đó, UBND cấp xã phải hoàn thành và nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất trước ngày 16/01/2020; cấp huyện hoàn thành và nộp báo cáo kết quả trước ngày 01/3/2020; cấp tỉnh hoàn thành và nộp báo cáo kết quả về Bộ TN&MT trước ngày 16/4/2020.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, việc kiểm kê đất đai và lập bản đồ sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính cấp xã, huyện, tỉnh giai đoạn từ năm 2014 đến 2019; hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng và đất chưa sử dụng. Đồng thời, đánh giá đúng thực trạng sử dụng đất đai, tình hình biến động, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai đã được phê duyệt cũng như việc thực hiện đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính.

Tỉnh Hậu Giang triển khai công tác đo đạc kiểm kê đất đai năm 2019

Vẫn theo ông Trương Cảnh Tuyên, các huyện, thị xã, thành phố phải chủ động xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thiết bị kỹ thuật phục vụ cho nhiệm vụ công tác; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ kịp thời vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND cấp xã tập trung triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu kế hoạch đề ra, đảm bảo đạt kết quả tốt nhất.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

Bộ TNMT

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT, Trương Cảnh Tuyên, Lập bản đồ, UBND tỉnh Hậu Giang, Kiểm kê, Bộ TN&MT, Hậu Giang, Cấp xã, Hiện trạng, Đo đạc, Từng đơn vị, Đất đai, Địa chính, Lập hồ sơ, Đạt kết quả, Cấp huyện, Quỹ đất, Đôn đốc, Vướng mắc, Nộp