Wednesday, October 30, 2019

Báo PetroTimes: Hà Nội: Thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quy hoạch xây dựng

Đoàn giám sát do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Trưởng đoàn; hai Phó Trưởng đoàn là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo PetroTimes, nguồn bài: https://batdongsan.petrotimes.vn/ha-noi-thuc-hien-giam-sat-viec-chap-hanh-phap-luat-ve-quy-hoach-xay-dung-553895.html

Hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày càng toàn diện, hiệu quả. Ảnh minh họa

Đoàn giám sát sẽ kết hợp giám sát qua văn bản và làm việc trực tiếp với một số đơn vị. Thời gian làm việc trực tiếp với các đơn vị vào đầu tháng 11/2019.

Đoàn giám sát sẽ tập trung xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quy hoạch xây dựng nông thôn; gồm việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch.

Qua giám sát nhằm làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện và đề xuất, kiến nghị các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế nhằm bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quy hoạch xây dựng nông thôn của Thành phố.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân TP sẽ giám sát công tác quy hoạch xây dựng nông thôn trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2008-2019, dự kiến giám sát đối với UBND Thành phố, Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND các huyện, thị xã.

https://batdongsan.petrotimes.vn/

chinhphu,vn

Tìm kiếm:✨

  • Phùng Thị Hồng Hà, Quy hoạch xây dựng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Ngọc Tuấn, Hội đồng nhân dân thành phố, Thành ủy, Trưởng đoàn, Hội đồng nhân dân, Chấp hành, Ban thường vụ, Phó bí thư, Quy hoạch, Ủy viên, Nông thôn, Giám sát, Thường trực, Thẩm định, Vướng mắc, Ủy ban nhân dân, Có hiệu quả