Sunday, October 6, 2019

Báo Đồng Nai: Vĩnh Cửu trở thành điểm đến của du lịch nông nghiệp

Theo UBND huyện Vĩnh Cửu, chủ trương của huyện trong các năm 2019-2020 là phát triển du lịch và nông nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia về du lịch, nguồn lực phát triển du lịch của huyện Vĩnh Cửu là rất lớn như: Đảo Ó - Đồng Trường, Di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam bộ, Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, làng bưởi Tân Triều…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/huyen-vinh-cuu-vinh-cuu-tro-thanh-diem-den-cua-du-lich-nong-nghiep-2967266/

Để du lịch phát triển, địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cấp cảnh quan các khu du lịch, khu dân cư… góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan, phát triển nông nghiệp để cùng kết nối làm du lịch. Hiện tiềm năng phát triển du lịch tại các nhà vườn là rất lớn.

Ngọc Liên

Tìm kiếm:✨

  • Làng bưởi Tân Triều, UBND huyện Vĩnh Cửu, Vĩnh cửu, Nhà vườn, Di tích, Điểm đến, Cảnh quan, Nông nghiệp, Nguồn lực, Đảo, Khu dân cư, Giữ gìn, Chủ trương, Du lịch, Căn cứ, Nâng cấp, Nhận thức, Tuyên truyền, Tiềm năng, Đẩy mạnh