Monday, October 28, 2019

Báo Đồng Nai: Thực hiện ưu đãi đất đai đối với doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học - công nghệ (KH-CN) mới đây đã có văn bản gửi Sở KH-CN các tỉnh, thành phố về việc thực hiện ưu đãi đất đai đối với doanh nghiệp KH-CN.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/201910/thuc-hien-uu-dai-dat-dai-doi-voi-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-2971015/

Theo đó, Cục đề nghị các Sở KH-CN thông báo chính sách ưu đãi đất đai dành cho doanh nghiệp KH-CN và thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp KH-CN trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Được biết, Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20-3-2019 quy định: doanh nghiệp KH-CN được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai. Ngày 4-9-2019, Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cũng đã có công văn số 97/QLCS-TSTT hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với doanh nghiệp
KH-CN.

Tường Vi

Tìm kiếm:✨

  • KH-CN, Sở KH-CN, Nghị định số 13/2019/NĐ-CP, Bộ Khoa học, Cục quản lý công sản, Thuê đất, Mặt nước, Đất đai, Ưu đãi, Bộ tài chính, Khoa học, Có hiệu lực, Thuê, Văn bản, Công nghệ