Wednesday, October 2, 2019

Báo Đồng Nai: Thu ngân sách vượt 120% chỉ tiêu dự toán

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Nhơn Trạch Nguyễn Hữu Nghị cho biết, công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện tiếp tục được tập trung thực hiện, lũy kế đến ngày 24-9-2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 1.479,6 tỷ đồng, vượt 120% chỉ tiêu dự toán (nếu không tính số thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất 874 tỷ đồng, đạt 90%).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/huyen-nhon-trach-thu-ngan-sach-vuot-120-chi-tieu-du-toan-2966753/

Trong đó, các nguồn thu có dự toán lớn đạt theo kế hoạch gồm: thu thuế ngoài quốc doanh (85%); thuế trước bạ (94%); thu tiền sử dụng đất đạt 536% (nếu không tính số tiền bán đấu giá đất 874 tỷ đồng thì đạt 99,2%). Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện đạt 74,1% dự toán năm.

Nguyệt Anh

Tìm kiếm:✨

  • Nguyễn Hữu Nghị, Huyện ủy Nhơn Trạch, Thu ngân sách, Dự toán, Thuế trước bạ, Tổng thu ngân sách, Tổng chi ngân sách, Đấu giá đất, Quốc doanh, Không tính, Thu thuế, Thu tiền, Đấu giá, Phó bí thư, Chỉ tiêu, Nguồn thu, Thường trực, Vượt, Trên địa bàn