Monday, October 21, 2019

Báo Đồng Nai: Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, huyện đang phấn đấu đến năm 2025 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/phan-dau-100-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-2969766/

Một con đường ở xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu)

Theo đó, phải đảm bảo các kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, như: hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu chủ động cho toàn bộ diện tích đất lúa, mở rộng diện tích tưới cho rau màu, cây ăn quả. Vấn đề đầu tư xây dựng giao thông đảm bảo giao thông thông suốt giữa các xã, ấp. Cấp điện cho 100% dân cư và cho các khu sản xuất, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản tập trung theo quy hoạch. Đồng thời phấn đấu 100% số xã, khu dân cư đảm bảo điều kiện học tập, chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của người dân.

Ngoài ra, huyện cũng chú trọng công tác giải quyết một số vấn đề về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn. Phấn đấu mục tiêu nâng cao thu nhập bình quân đầu người đạt trên 65 triệu đồng/người/năm vào năm 2020. Duy trì tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

M.Q

Tìm kiếm:✨

  • UBND huyện Vĩnh Cửu, Bình Hòa, Thủ công nghiệp, Rau màu, Tưới tiêu, Vĩnh cửu, Thu nhập bình quân đầu người, Cấp điện, Đời sống vật chất, Thủy lợi, Thông suốt, Tưới, Kết cấu hạ tầng, Thể dục thể thao, Phấn đấu, Nông thôn, Dân cư, Hộ nghèo, Nông dân, Chuẩn