Monday, October 21, 2019

Báo Đồng Nai: Huyện Trảng Bom: Sẽ tổ chức hội thảo khoa học về xây dựng nông thôn mới

Liên hiệp các Hội Khoa học - kỹ thuật tỉnh đang phối hợp với UBND huyện Trảng Bom, Hội Kiến trúc sư Đồng Nai xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội thảo khoa học Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn huyện Trảng Bom giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/huyen-trang-bom-se-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-ve-xay-dung-nong-thon-moi-2969776/

Một con đường tại huyện Trảng Bom

Hội thảo sẽ tập trung trao đổi 9 vấn đề nhằm đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới ở địa phương và tham mưu đề xuất những giải pháp đồng bộ để xây dựng và phát triển huyện Trảng Bom trong quá trình đô thị hóa. Đồng thời, hội thảo cũng góp thêm cơ sở để cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các huyện triển khai các chương trình, dự án theo quy hoạch nhằm định hướng phát triển huyện trong thời gian tới phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2017, huyện Trảng Bom đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện nông thôn mới. Đây cũng là địa phương được chọn làm điểm xây dựng đề án Xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020. Hội thảo khoa học này sẽ góp phần giúp cho việc triển khai đề án đúng đối tượng và đạt hiệu quả. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 11 tới đây.

Lê Nghĩa

Tìm kiếm:✨

  • Khoa học xây dựng, UBND huyện Trảng Bom, Trảng Bom, Liên hiệp, Đô thị hóa, Xây dựng kế hoạch, Hội thảo, Nông thôn, Cấp huyện, Tầm nhìn, Khoa học, Đề án, Tham mưu, Thực trạng, Tháng mười một, Góp, Đồng bộ, Phát triển kinh tế, Thủ tướng chính phủ, Công nhận