Tuesday, October 8, 2019

Báo Đồng Nai: Hoàn thành thu hồi đất 10 vị trí giếng quan trắc tài nguyên nước dưới đất

Theo Sở Tài nguyên - môi trường, từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã phối hợp với các địa phương hoàn thành thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại 10 vị trí có các giếng quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/hoan-thanh-thu-hoi-dat-10-vi-tri-gieng-quan-trac-tai-nguyen-nuoc-duoi-dat-2967589/

Các vị trí giếng đã hoàn thành thu hồi đất nằm trên địa bàn 2 huyện Long Thành và Trảng Bom. Hiện 11 vị trí giếng quan trắc khác trên địa bàn huyện Xuân Lộc cũng đang hoàn thiện các thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong năm nay.

Theo kế hoạch, trong năm 2019, Sở Tài nguyên - môi trường sẽ phối hợp với chính quyền 3 huyện gồm: Xuân Lộc, Trảng Bom và Long Thành thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với 21 vị trí có các giếng quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

Để phục vụ công tác quan trắc tài nguyên nước dưới đất, hiện trên địa bàn tỉnh có 115 công trình giếng quan trắc. Trong số này có khoảng 70% các giếng nằm trên đất nhà nước. Do các công trình giếng quan trắc có thời hạn hoạt động vĩnh viễn và là tài sản của Nhà nước nên Sở Tài nguyên - môi trường đã đề xuất UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các vị trí giếng nằm trên đất cá nhân của người dân.

Phạm Tùng

Tìm kiếm:✨

  • Sở Tài Nguyên, Giếng, Dưới đất, Xuân Lộc, Quan trắc, Trảng Bom, Long Thành, Giải phóng mặt bằng, Tài nguyên, Thu hồi, Vĩnh viễn, Thủ tục, Đất, Công trình, Hoàn thành, Thời hạn, Trên địa bàn, Môi trường, Đầu năm, Nhà nước