Thursday, October 3, 2019

Báo Đồng Nai: Hoàn chỉnh các khu tái định cư đồng bào dân tộc thiểu số

Theo UBND huyện Tân Phú, đến năm 2024, Tân Phú cơ bản xây dựng hoàn chỉnh các khu tái định cư đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Huyện bảo đảm các hộ DTTS đều có nhà ở ổn định và kiên cố, góp phần giảm nghèo bền vững.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/hoan-chinh-cac-khu-tai-dinh-cu-dong-bao-dan-toc-thieu-so-2966925/

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến ngư, khuyến lâm, hướng dẫn đồng bào áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất và chế biến sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa. Đồng thời, giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất bằng cách chuyển đổi sang hình thức chăn nuôi, đào tạo nghề giải quyết việc làm.

Ngọc Liên

Tìm kiếm:✨

  • DTTS, UBND huyện Tân Phú, Khuyến lâm, Khuyến ngư, Tân Phú, Dân tộc thiểu số, Tái định cư, Giảm nghèo, Kiên cố, Hoàn chỉnh, Chăn nuôi, Nhà ở, Bền vững, Chuyển đổi, Tiến bộ, Chế biến, Cơ bản, Bảo đảm, Hàng hóa, Khoa học