Sunday, October 13, 2019

Báo Đồng Nai: Hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ/tháng cho chi phí thuê nhà ở

Theo quy định của chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư người dân trong vùng dự án Sân bay Long Thành, các hộ gia đình, cá nhân được bố trí tái định cư ở khu vực tái định cư trong thời gian chờ xây dựng nhà ở mới sẽ được bố trí vào nhà ở tạm hoặc được hỗ trợ tiền thuê nhà ở.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/du-an-cang-hang-khong-quoc-te-long-thanh-ho-tro-4-trieu-donghothang-cho-chi-phi-thue-nha-o-2968399/

Cụ thể, đối với các hộ có số nhân khẩu từ 6 người trở xuống, được hỗ trợ tiền thuê nhà ở mức 4 triệu đồng/hộ/tháng. Các trường hợp có số nhân khẩu nhiều hơn 6 người thì ngoài mức hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ/tháng thì mỗi cá nhân tăng thêm được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng.

Các cá nhân được nhận hỗ trợ chỉ áp dụng cho những nhân khẩu là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em theo quan hệ huyết thống hoặc theo pháp luật. Được biết, thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà ở theo quy định là 5 tháng tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền giao đất tái định cư. Với các hộ gia đình, cá nhân được bố trí đất tái định cư trong khu tái định cư nhưng không có nhu cầu nhận đất ở cũng được hưởng 5 tháng tiền hỗ trợ thuê nhà.

Vân Nam

Tìm kiếm:✨

  • Sân bay Long Thành, Tái định cư, Số nhân khẩu, Trong vùng, Huyết thống, Nhân khẩu, Đất, Thuê nhà, Hộ gia đình, Trở xuống, Giao đất, Nhà ở, Bố trí, Bồi thường, Thuê, Chi phí, Tăng thêm, Thẩm quyền, Cha, Theo quy định