Sunday, October 27, 2019

Báo Đồng Nai: Các khoản thu về nhà, đất tăng gấp hơn 2,5 lần

Theo Sở Tài chính, các khoản thu về nhà, đất trong gần 10 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 5,7 ngàn tỷ đồng, tăng gấp hơn 2,5 lần so với dự toán cả năm, cao nhất so với các khoản thu khác trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/cac-khoan-thu-ve-nha-dat-tang-gap-hon-25-lan-2970856/

Các khoản thu về nhà, đất có 4 nhóm gồm: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; tiền cho thuê đất và mặt nước; tiền sử dụng đất; tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước. Trong đó, thu đạt cao nhất là tiền sử dụng đất (hơn 4,6 ngàn tỷ đồng, cao gấp trên 3 lần so với dự toán năm 2019 giao là 1,5 ngàn tỷ đồng); kế đến là thu tiền cho thuê đất và mặt nước (hơn 1 ngàn tỷ đồng, đạt 172% dự toán năm) và thu từ tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cũng gần đạt dự toán năm.

Sở dĩ nguồn thu từ nhà, đất tăng cao là vì đất đai của Đồng Nai vẫn đang trong cơn “sốt”, nhu cầu mua nhà, đất rất lớn, nhiều doanh nghiệp cũng vào Đồng Nai mua đất để triển khai các dự án lớn về khu dân cư.

Uyển Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Sở hữu nhà nước, Phi nông nghiệp, Bán nhà, Sở tài chính, Cho thuê đất, Dự toán, Mặt nước, Cao nhất, Mua đất, Mua nhà, Cho thuê, Đồng Nai, Thu tiền, Nguồn thu, Sốt, Thuế, Khu dân cư, Đất đai, Đất, Trên địa bàn