Sunday, October 6, 2019

Báo Đồng Nai: 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho biết, đến đầu tháng 10-2019, 2 xã Lang Minh và Suối Cát đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao toàn huyện là 7/14 xã.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/huyen-xuan-loc-7-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-2967275/

Người dân làm đẹp tuyến đường nông thôn mới tại xã Xuân Bắc

Đó là các xã: Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Định, Xuân Thọ, Bảo Hòa và Lang Minh, tăng thêm 1 xã so với cuối năm 2018. Đồng thời, Thường trực Huyện ủy đã làm việc với 4/14 xã về các nội dung nông thôn mới; kiểm tra, đôn đốc các xã, nhất là Xuân Định, Bảo Hòa, Xuân Thọ đang triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần thực hiện chỉ đạo của Chính phủ xây dựng huyện Xuân Lộc đạt nông thôn mới kiểu mẫu sau năm 2020.

Nam Anh

Tìm kiếm:✨

  • Lang Minh, Viên Hồng Tiến, Xuân Định, Suối Cát, Bảo Hòa, Xuân Thọ, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Xuân Lộc, Xuân Bắc, Kiểu mẫu, Huyện ủy, Phó bí thư, Nông thôn, Đôn đốc, Chuẩn, Thường trực, Làm đẹp, Tiêu chí, Nâng