Sunday, October 27, 2019

Báo Đồng Nai: 7 công trình tạo nguồn cấp nước cho sinh hoạt, công nghiệp

Theo UBND tỉnh, 7 công trình được quy hoạch tạo nguồn cấp nước sinh hoạt là sông Đồng Nai, sông Đồng Môn, hồ Trị An, hồ Cầu Mới, hồ Núi Le, hồ Gia Ui và suối Đá Vàng. Các công trình trên sẽ cung cấp cho hệ thống cấp nước đô thị, khu dân cư nông thôn, khu công nghiệp và cụm công nghiệp với công suất hơn 1,14 triệu m3/ngày cho giai đoạn 2016-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đồng Nai, nguồn bài: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201910/7-cong-trinh-tao-nguon-cap-nuoc-cho-sinh-hoat-cong-nghiep-2970831/

Sau đó, tổng lưu lượng nước cung ứng cho hệ thống cấp nước trên địa bàn tỉnh sẽ tăng dần theo từng năm và đến năm 2035 tăng thêm gần 76 ngàn m3/ngày. Hiện Đồng Nai đã có chủ trương ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và hạn chế sử dụng nước ngầm. Những nơi có hệ thống nước sạch yêu cầu người dân, doanh nghiệp không sử dụng nước ngầm.

Khánh Minh

Tìm kiếm:✨

  • Hồ Gia Ui, Sông Đồng Môn, Hồ Cầu Mới, Hồ Trị An, Hệ thống cấp nước, Cấp nước, Sông đồng nai, Nước sạch, Cụm công nghiệp, Nước ngầm, Khu công nghiệp, Khu dân cư, Lưu lượng, Nguồn nước, Sinh hoạt, Công nghiệp, Công suất, Cung ứng, Nông thôn, Công trình