Sunday, October 13, 2019

Báo Nhân Dân: Yêu cầu xử lý thông tin báo chí nêu

Báo Sài Gòn đầu tư tài chính có bài viết 'Chống rửa tiền qua bất động sản (BÐS) và khoảng trống'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41887002-yeu-cau-xu-ly-thong-tin-bao-chi-neu.html

Theo đó, Bộ Xây dựng có trách nhiệm báo cáo về rủi ro rửa tiền qua kinh doanh BÐS là phù hợp với chức năng quản lý. Tuy nhiên, kinh doanh BÐS còn bao gồm quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, nhưng việc đăng ký BÐS sau giao dịch thực hiện tại các văn phòng đăng ký đất đai. Như vậy, khoảng trống pháp luật là không có sự tham gia của các văn phòng đăng ký đất đai...

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Xây dựng chủ trì cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, xử lý thông tin phản ánh của báo chí nêu trên.

* Báo điện tử Bnews phản ánh về dự thảo cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam còn gặp vướng mắc. Theo đề xuất mới của Bộ Công thương, mức giá mua điện mặt trời giảm nhưng nhiều nhà đầu tư nhận định vẫn đủ hấp dẫn thu hút các dự án điện sạch (điện mặt trời). Vướng mắc chính là cần rõ ràng và minh bạch trong việc ký hợp đồng mua bán điện và thời gian ký hợp đồng như thế nào để doanh nghiệp thực hiện nhanh chóng hơn. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công thương xem xét, xử lý trong hoạt động quản lý phát triển điện mặt trời ở nước ta.

PV

Tìm kiếm:✨

  • BÐS, Báo điện tử Bnews, Báo Sài Gòn, Rửa tiền, Đầu tư tài chính, Bộ tài nguyên và môi trường, Bộ xây dựng, Mặt trời, Khoảng trống, Bộ công thương, Bất động sản, Đất đai, Vướng mắc, Điện, Thủ tướng chính phủ, Ký hợp đồng, Bài viết, Dự thảo, Nguyễn Xuân Phúc, Báo chí