Sunday, October 13, 2019

Báo Nhân Dân: Phê duyệt chủ trương đầu tư bến công-ten-nơ số 3, 4 Cảng Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng các bến công-ten-nơ số 3 và số 4 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, TP Hải Phòng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41884302-phe-duyet-chu-truong-dau-tu-ben-cong-ten-no-so-3-4-cang-hai-phong.html

Dự án có tổng nguồn vốn khoảng 6.946,315 tỷ đồng, xây dựng tại Khu bến cảng Lạch Huyện thuộc Khu kinh tế Ðình Vũ - Cát Hải, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng, do Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng là nhà đầu tư. Hai bến cảng có tổng chiều dài 750 m (375 m/bến), tiếp nhận cỡ tàu công-ten-nơ đến 100 nghìn DWT; xây dựng một bến sà-lan tiếp nhận tàu, sà-lan có sức chứa 100 - 160 TEU, đầu tư các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, thiết bị đồng bộ, đáp ứng sản lượng hàng hóa thông qua từ 1 đến 1,1 triệu TEU/năm. Tiến độ xây dựng khoảng 5 năm (từ 2020 đến 2025) và dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác bến số 3 từ năm 2022.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án và năng lực nhà đầu tư được lựa chọn đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Ðồng thời, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định; chỉ đạo các cơ quan liên quan và hướng dẫn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thực hiện các ưu đãi; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện dự án.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Khu bến cảng Lạch Huyện, Cảng Hải Phòng, TEU, Cát Hải, UBND Thành phố Hải Phòng, Tiến độ xây dựng, Bến cảng, Hạng mục công trình, Bộ tài nguyên và môi trường, Dự án đầu tư xây dựng, Của dự án, Hạ tầng kỹ thuật, Phê duyệt, Hải Phòng, Vướng mắc, Chủ trương, Tàu, Thủ tướng chính phủ, Nhà đầu tư, Sản lượng