Saturday, October 26, 2019

Báo Nhân Dân: Kết quả thư bạn đọc

* Giao UBND quận Long Biên kiểm tra, giải quyết phản ánh của công dân phường Long Biên (Hà Nội) theo quy định* Xem xét, giải quyết đơn của người dân thôn Quảng Cư 2, xã Cư Ni (Ea Kar, Ðác Lắc)* Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội trả lời bạn đọc ở Hạ Ðình

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/bandoc/item/42039102-ket-qua-thu-ban-doc.html

Báo Nhân Dân nhận được Công văn số 9675/VP-BTCD của UBND thành phố Hà Nội trả lời đơn của ông Nguyễn Viết Tĩnh, đại diện các hộ dân trú tại tổ 16, 19, 20, 22 phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) khiếu nại việc thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện Dự án G2/THCS-G2/NT- GP/CX-G2/P2-G2/P3 của UBND quận Long Biên thiếu công khai, minh bạch, không tạo được sự đồng thuận, gây bức xúc trong các hộ dân. Về nội dung trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau: Giao UBND quận Long Biên kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND thành phố và thông tin đến Báo Nhân Dân kết quả thực hiện theo quy định.

Báo Nhân Dân có công văn gửi các cơ quan chức năng phản ánh đơn của người dân ở thôn Quảng Cư 2, xã Cư Ni, huyện Ea Kar (Ðác Lắc) khiếu nại về việc các cấp chính quyền địa phương thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới không đúng quy định. Về nội dung này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Văn bản số 8132/UBND-NN&MT của UBND tỉnh Ðác Lắc, nội dung chính như sau: UBND tỉnh có ý kiến, giao UBND huyện Ea Kar xem xét giải quyết đơn của người dân thôn Quảng Cư 2, xã Cư Ni, huyện Ea Kar theo quy định, trả lời các công dân, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh; đồng thời, thông tin đến Báo Nhân Dân theo quy định.

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 5809/QHKT-Ttra của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP Hà Nội trả lời khiếu nại của một số hộ dân phường Hạ Ðình (Thanh Xuân, Hà Nội). Nội dung các hộ dân kiến nghị liên quan đến quy hoạch công viên cây xanh và hồ điều hòa Hạ Ðình, thuộc địa giới các tổ dân phố 9, 10 và 11 phường Hạ Ðình. Về vấn đề này, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã có các văn bản số 8979/QHKT-P1 ngày 29-12-2017; số 3944/QHKT-Ttra-P1 ngày 22-6-2017; số 3940/QHKT-Ttra-P1 ngày 21-6-2017; số 4347/QHKT-Ttra-P2 ngày 23-7-2017; số 5258/QHKT-Ttra-P1 ngày 17-9-2019 trả lời công dân. Nội dung các văn bản trả lời như sau: Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đã giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chủ trì, tổ chức nghiên cứu định hướng quy hoạch chi tiết khu vực công viên cây xanh, hồ điều hòa Hạ Ðình. Khảo sát, đánh giá hiện trạng khu đất, đề xuất giải pháp quy hoạch phù hợp với thực tiễn và quy chuẩn xây dựng, thiết kế hiện hành và các quy hoạch liên quan được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo. Riêng việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở của các hộ dân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Thanh Xuân và Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội.

Tìm kiếm:✨

  • Kiến trúc TP Hà Nội, Hạ Ðình, Cư Ni, Thư bạn đọc, Ðác Lắc, UBND tỉnh Ðác Lắc, UBND quận Long Biên, Sở Quy hoạch, UBND huyện Ea Kar, Ea Kar, Báo Nhân Dân, Quy chuẩn xây dựng, UBND Quận Thanh Xuân, Long Biên, Nguyễn Quốc Hùng, Khiếu nại, Hộ dân, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Tổ dân phố, Thuộc địa