Tuesday, October 1, 2019

Báo Nhân Dân: Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS

Ngày 1-10, tại xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), Ủy ban Dân tộc, Tổng cục Thống kê phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ ra quân điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 DTTS năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/41757102-dieu-tra-thu-thap-thong-tin-ve-thuc-trang-kinh-te-xa-hoi-cua-53-dtts.html

Đối tượng điều tra gồm: nhân khẩu thực tế thường trú tại các hộ dân cư người DTTS tính đến thời điểm điều tra; điều kiện kinh tế - xã hội và nhà ở của hộ DTTS; tình hình kinh tế, an sinh xã hội, văn hóa, y tế, giáo dục của các xã, phường, thị trấn thuộc khu vực I, II và III và các xã, phường, thị trấn không thuộc các khu vực trên nhưng có địa bàn vùng DTTS. Phạm vi điều tra được thực hiện tại 440 huyện và 5.464 xã của 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi và ba địa phương có nhiều người DTTS sinh sống là: TP Hồ Chí Minh, Long An và Bình Dương).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định, kết quả của cuộc điều tra sẽ đưa ra những số liệu tin cậy giúp các cơ quan Trung ương và các địa phương vùng DTTS có căn cứ đánh giá chính xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng chiến lược phát triển vùng DTTS và miền núi đến năm 2030. Thời gian thu thập thông tin Điều tra DTTS tại các địa bàn kết thúc chậm nhất vào 31-10-2019.

CHUNG HẢI

Tìm kiếm:✨

  • DTTS, UBDT, UBND tỉnh Tuyên Quang, Xuân quang, Chiêm Hóa, Ủy ban dân tộc, Đỗ Văn Chiến, Tổng cục thống kê, III, Tuyên Quang, Miền núi, Thực trạng, Thu thập, Nhân khẩu, Cơ quan trung ương, Thành phố trực thuộc Trung ương, Dân tộc, Ra quân, Thường trú, Chiến lược phát triển