Tuesday, October 8, 2019

Báo Nhân Dân: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tại năm địa phương, gồm: Quảng Nam, Cà Mau, Bến Tre, Ðà Nẵng, Hải Dương.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/41830402-dieu-chinh-quy-hoach-su-dung-dat-nam-dia-phuong.html

Theo đó, đến năm 2020, Quảng Nam có 940.453 ha đất nông nghiệp, chiếm 88,93% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp 106.915 ha, chiếm 10,11%; đất khu kinh tế 58.100 ha; đất đô thị 88.615 ha. Cà Mau có 458.683 ha đất nông nghiệp, chiếm 87,85% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp là 58.853 ha, chiếm 11,27%; đất khu kinh tế 10.802 ha; đất đô thị 37.715 ha. Tại Bến Tre, tỷ lệ đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng 73,31% diện tích đất toàn tỉnh; đất phi nông nghiệp chiếm 26,54%. Tỷ lệ tương ứng tại Ðà Nẵng là 52,54% và 47,02%; tại Hải Dương là 56,6% và 43,38%.

Các địa phương thực hiện điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Ðồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong quá trình thực hiện…

PV

Tìm kiếm:✨

  • Ðà Nẵng, Phi nông nghiệp, Khu kinh tế, Bến Tre, Cà Mau, Hải Dương, Quảng Nam, Quỹ đất, Quy hoạch, Lương thực, Tỷ trọng, Nông nghiệp, Bảo vệ môi trường, Điều chỉnh, Công cộng, Đất đai, Nghị quyết, Tương ứng, Quốc phòng, Chỉ tiêu