Wednesday, October 16, 2019

Báo Nhân Dân: Hơn 15.691 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi

Ngày 16-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), giai đoạn 2010-2020.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41922302-hon-15-691-ty-dong-xay-dung-nong-thon-moi-o-quang-ngai.html

Từ các nguồn vốn huy động hơn 15.691 tỷ đồng, từ năm 2011 đến 2019, tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên tập trung nguồn lực cho các xã đạt chuẩn NTM. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn đã có sự đổi thay, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm còn 7,4%. Ðến nay, toàn tỉnh có một huyện và 59 xã đạt chuẩn NTM. Số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã đạt 14, 15 tiêu chí, tăng hơn 10 chỉ tiêu so với năm 2011; không còn xã dưới năm tiêu chí. Ngoài ra, có ba thôn được công nhận khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2020, có năm huyện, thành phố và 98 xã đạt chuẩn NTM, số tiêu chí đạt chuẩn bình quân/xã đạt 16,5 tiêu chí.

PV

Tìm kiếm:✨

  • NTM, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Nông thôn, Năm 2011, Quảng Ngãi, Kiểu mẫu, Đổi thay, Tiêu chí, Tổng kết, Bộ mặt, Hộ nghèo, Chuẩn, Khu dân cư, Nguồn vốn, Chỉ tiêu, Nguồn lực, Hội nghị, Phấn đấu, Công nhận, Huy động