Wednesday, October 16, 2019

Báo Nhân Dân: Hà Nội hoàn thành hơn 1.000 nhiệm vụ Chính phủ giao

Chiều 16-10, Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm tổ trưởng có buổi làm việc với UBND thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; việc xây dựng và vận hành cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử của thành phố.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/41921302-ha-noi-hoan-thanh-hon-1-000-nhiem-vu-chinh-phu-giao.html

Từ ngày 1-1 đến 15-10-2019, UBND thành phố Hà Nội đã nhận được 1.311 nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Ðến nay thành phố đã hoàn thành 1.017 nhiệm vụ (bằng 77,51%); đang triển khai 281 nhiệm vụ. 13 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành...

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chuyển lời khen của Thủ tướng Chính phủ trên sáu lĩnh vực mà Hà Nội đã đạt được trong năm 2019. Trong đó nổi bật là kinh tế chín tháng qua đạt mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông được chú trọng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt, bộ mặt nông thôn đổi mới toàn diện. Môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội liên tục được cải thiện, có nhiều giải pháp thu hút đầu tư. Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố được đẩy mạnh… Ðồng thời cho biết, Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở, với vai trò, vị trí là Thủ đô của cả nước, thành phố cần quan tâm hơn nữa đến xử lý ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, đẩy mạnh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm. Trước nhu cầu phát triển dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, việc tích hợp hệ thống quản lý văn bản và điều hành của TP Hà Nội thông qua trục liên thông quốc gia (do Văn phòng Chính phủ vận hành) là phù hợp. Tổ công tác sẽ tổng hợp, tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Mai Tiến Dũng, Quá hạn, Văn phòng chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Một cửa, Liên thông, Chủ nhiệm, Tích hợp hệ thống, Thủ tướng chính phủ, Tổ trưởng, Cải cách hành chính, Buổi làm việc, Điện tử, Kết cấu hạ tầng, Tiến độ, Trọng điểm, Đạt kết quả, Tp Hà Nội, Môi trường đầu tư, Chính phủ