Tuesday, October 1, 2019

Báo Nhân Dân: Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ 3

Tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ 3 năm 2019 với sự tham dự của 245 đại biểu, đại diện cho gần 140 nghìn đồng bào DTTS sinh sống tại 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/chinhtri/dan-toc-mien-nui/item/41757002-dai-hoi-dai-bieu-cac-dan-toc-thieu-so-tinh-quang-nam-lan-thu-3.html

5 năm qua, từ nguồn ngân sách hơn 12.000 tỷ đồng của Trung ương, Quảng Nam đã đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng miền núi; thực hiện sắp xếp, bố trí các dự án tái định cư gắn với phát triển sản xuất; đào tạo nghề, bảo tồn văn hóa truyền thống. Đến nay, các xã đều có đường ô-tô đến trung tâm, 100% số xã được tiếp cận điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở miền núi giảm 5,16%/năm; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm bình quân 6,5%/năm. Dịp này, Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh đã khen thưởng tám tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

QUỐC VIỆT

Tìm kiếm:✨

  • Đại hội đại biểu, DTTS, Dân tộc thiểu số, Điện lưới, Ủy ban dân tộc, Hộ nghèo, Quảng Nam, Dân tộc, Kết cấu hạ tầng, Miền núi, Tái định cư, Khen thưởng, Bình quân, Đại biểu, Dịp này, Bảo tồn, Đầu tư xây dựng, Sinh sống, Sắp xếp, Ngân sách