Monday, October 28, 2019

Báo Nghệ An: Nhiều địa phương chưa chấp hành quy định của UBND tỉnh trong đấu giá đất

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, mặc dù tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, ngày 2/3/2018 quy định trách nhiệm của UBND cấp huyện là phải tổng hợp danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hàng năm trên địa bàn, nhưng hầu như các địa phương chưa thực hiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/nhieu-dia-phuong-chua-chap-hanh-quy-dinh-cua-ubnd-tinh-trong-dau-gia-dat-256472.html

Sáng 29/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh có cuộc làm việc với Trung tâm Phát triển quỹ đất Nghệ An theo chương trình giám sát công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều địa phương chưa chấp hành quy định trong đấu giá
Cụ thể, năm 2018 chỉ có vài địa phương thực hiện và năm 2019, mặc dù quy định thời hạn gửi danh mục về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9 hàng năm, nhưng đến thời điểm này mới chỉ có 7 đơn vị gửi.

Lý giải việc chấp hành không nghiêm quy định này của các địa phương, đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cho rằng, tâm lý, tư tưởng các địa phương không muốn lập và chủ động đề xuất danh mục các dự án, tạo lập quỹ đất để trung tâm thực hiện đấu giá giao đất, thuê đất đối với các tổ chức phục vụ đầu tư, kinh doanh, bởi các huyện muốn dành quỹ đất đưa vào đấu giá quyền sử dụng đất ở nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho cấp huyện và xã.

Theo Quyết định số 77/2016/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thì nguồn đấu giá đất để thực hiện dự án đầu tư cho các tổ chức do trung tâm thực hiện với tỷ lệ phân chia ngân sách tỉnh 70%, huyện 20% và xã 10% (chưa xác định dự án đầu tư cụ thể); trong khi tiền đấu giá quyền sử dụng đất ở do các địa phương thực hiện, ngân sách tỉnh 35%, huyện 25% và xã 40% (có một số địa phương được hưởng cơ chế đặc thù riêng).

Cũng theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, vấn đề nêu trên gây khó khăn tạo quỹ đất để thu hút đầu tư vào địa bàn cấp huyện. Bên cạnh tồn tại nêu trên, thì hiện tại tỉnh chưa bố trí kinh phí để thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng trước khi đưa ra đấu giá, ảnh hưởng đến việc đấu giá.

Từ năm 2018 đến tháng 10/2019, Trung tâm đã tiến hành đấu giá thành công 5 khu đất, với tổng diện tích 15.000m2, tổng giá trúng gần 35 tỷ đồng (bao gồm giao, cho thuê đất trả tiền 1 lần và trả tiền thuê đất hàng năm).

Ông Hồ Phan Long - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Nghệ An lý giải vì sao các địa phương không mặn mà trong việc tổng hợp danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Mai Hoa

Kiến nghị thành lập Quỹ Phát triển quỹ đất

Tại cuộc làm việc, một số thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh băn khoăn khi cả 5 khu đất được đấu giá thực hiện các dự án đầu tư, mức chênh lệch giá đấu thành so với giá khởi điểm chỉ 5%, phải chăng có tiêu cực, “cò” tham gia vào hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án.

Mặt khác, hàng năm, tỉnh có quyết định thu hồi đất lúa, đất rừng để thực hiện các dự án đầu tư khá lớn, trong khi đó số khu đất được thực hiện đấu giá thu tiền đất trong gần 2 năm chỉ có 5 khu cho 5 dự án.

Vấn đề băn khoăn của Ban Pháp chế HĐND tỉnh được đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, nhiều khu đất được tỉnh có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư chủ yếu thuộc diện đủ điều kiện giao đất không qua đấu giá.

Liên quan việc chênh lệnh giá đấu thành so với giá khởi điểm phù hợp theo quy định bước giá tối thiểu 5%, theo đại diện trung tâm, việc xác định giá khởi điểm do Sở Tài chính phê duyệt và có những khu cũng được xây dựng khá cao, trong đó có những khu mức giá cao xấp xỉ giá đất ở được đấu trong cùng khu vực.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Nghệ An kiến nghị tỉnh cần thành lập Quỹ Phát triển quỹ đất để có nguồn lực giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng, tạo mặt bằng thu hút các dự án đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở một số bất cập, hạn chế đặt ra, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm tăng cường phối hợp, đốc thúc các địa phương tổng hợp danh mục các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định; đồng thời tiến hành tổ chức đấu giá, nâng số khu được đấu giá trên cơ sở các danh mục được đề xuất từ các huyện; quan tâm giám sát các đơn vị tổ chức đấu giá đảm bảo minh bạch và đúng quy định pháp luât.

Trung tâm cũng cần chủ động đề xuất với các cấp, các ngành sửa đổi những bất cập, tồn tại trong công tác đấu giá đất đối với các tổ chức thực hiện các dự án đầu tư.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã ghi nhận một số kiến nghị của trung tâm, như tỉnh cần cân đối nguồn thu từ tiền sử dụng đất để bố trí nguồn vốn phát triển quỹ đất từ 30 - 50%; tỉnh cần ban hành quy định về cơ chế, chính sách tạo quỹ đất sạch để phục vụ thu hút đầu tư thông qua đấu giá...

Mai Hoa

Tìm kiếm:✨

  • Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, Đấu giá đất, Đấu giá, Ban pháp chế, Giá khởi điểm, Hội đồng nhân dân, Cò, Quỹ đất, Dự án đầu tư, Giá tối thiểu, Cấp huyện, Danh mục, Giám sát, Sở tài nguyên môi trường, Thuê đất, Chấp hành, Tỷ lệ phần trăm, Nguồn thu, Giao đất, Phân chia