Sunday, October 27, 2019

Báo Nghệ An: HĐND tỉnh Nghệ An sẽ ra nghị quyết về chính sách cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập

Trên cơ sở danh mục 24 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình xin ý kiến, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đưa vào chương trình kỳ họp cuối năm để thông qua một số nghị quyết về chính sách cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nghệ An, nguồn bài: http://www.baonghean.vn/hdnd-tinh-nghe-an-se-ra-nghi-quyet-ve-chinh-sach-can-bo-cong-chuc-doi-du-sau-sap-nhap-256414.html

Sáng 28/10, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thường kỳ để bàn và thảo luận, phân công chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2019, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 12 tới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. cùng đó có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa; đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và một số sở, ngành liên quan. Ảnh: Mai Hoa

Quan tâm chính sách đối với đội ngũ dôi dư sau sáp nhập

Trên cơ sở danh mục các dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình xin ý kiến, tại cuộc họp, Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh đã thảo luận, yêu cầu UBND tỉnh làm rõ các căn cứ pháp lý và tính thực tiễn cũng như thẩm quyền của HĐND tỉnh, thể thức ban hành đối với một số dự thảo xin ý kiến.

Đặc biệt là dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh, giai đoạn 2017 – 2020; dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 298/2009/NQ-HĐND ngày 23/12/2009 của HĐND tỉnh về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là người miền xuôi lên công tác tại vùng cao; dự thảo Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 – 2025; dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng ở Nghệ An…

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị UBND tỉnh quan tâm đến thẩm quyền quyết định các vấn đề để đưa ra danh mục trình chính xác. Ảnh: Mai Hoa

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh đến việc xây dựng và ban hành nghị quyết HĐND tỉnh cần được soát xét, nghiên cứu kỹ lưỡng để nâng cao chất lượng và sau ban hành có sức sống trong thực tiễn, thúc đẩy yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cấp, mỗi ngành và mục tiêu chung của tỉnh.

Muốn vậy, quá trình chuẩn bị các dự thảo nghị quyết cần đảm bảo 3 yếu tố: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn; dự thảo nào chưa đảm bảo kỹ lưỡng, kiên quyết không đưa vào trình kỳ họp tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tiếp thu và thống nhất ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh về danh mục dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND tới. Ảnh: Mai Hoa

Liên quan đến từng dự thảo nghị quyết, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã thống nhất, kỳ họp tới, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua một số nghị quyết quan trọng. Đáng quan tâm là nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Đó còn là nghị quyết về số lượng, chức danh đối với người hoạt động chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khối, xóm, bản; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của khối, xóm, bản; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019…

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: việc xây dựng các nghị quyết cần đảm bảo 3 yếu tố: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn. Ảnh: Mai Hoa

Đôn đốc giải quyết đơn thư, phản ánh của nhân dân

Cũng trong cuộc họp sáng nay, trên cơ sở đánh giá nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tập trung hoàn thành các nội dung giám sát theo chương trình như: công tác đấu giá quyền sử dụng đất, xây dựng trường chuẩn quốc gia; đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn thư, phản ánh của công dân; phối hợp với UBND tỉnh chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp cuối năm, nhất là tham gia có trách nhiệm, chất lượng vào các chính sách mới.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý, thời điểm cuối năm, cùng với việc tập trung ổn định tổ chức bộ máy sau sắp xếp, vừa tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và xây dựng kế hoạch năm 2020, giai đoạn 2020 - 2025 cũng như chuẩn bị đại hội Đảng các cấp.

Vì vậy, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh cùng các ngành cần nỗ lực cao hơn, đáp ứng yêu cầu công việc đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh là tập trung hoàn thiện các nội dung giám sát, trong đó có giám sát đấu giá quyền sử dụng đất. Ảnh: Mai Hoa

Trong tháng 10, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận 34 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân gửi đến. Trong đó có 21 đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, nhà ở; 7 đơn về lĩnh vực nội chính; 4 đơn liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách; 2 đơn thuộc lĩnh vực khác.

Mai Hoa

Tìm kiếm:✨

  • HĐND tỉnh Nghệ An, Dôi dư, Cao Thị Hiền, Lê Ngọc Hoa, Nguyễn Xuân Sơn, Đơn vị hành chính, UBMTTQ, Sáp nhập, Cấp xã, Hoàng Viết Đường, Chuyên trách, Hội đồng nhân dân, Cơ sở khoa học, Đơn thư, Cuộc họp, Xin ý kiến, Dự thảo, Công chức, Thống nhất ý kiến, Phụ cấp