Wednesday, October 30, 2019

Báo Một Thế Giới: Xây nhà không phép, Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức xin thôi chức

Ông Lê Hữu Thành đã xin thôi giữ chức Phó chủ tịch HĐND quận Thủ Đức và cam kết sẽ vận động người thân tự tháo dỡ các công trình xây dựng không phép còn lại.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/xay-nha-khong-phep-pho-chu-tich-hdnd-quan-thu-duc-xin-thoi-chuc-124566.html

Công trình xây dựng không phép của ông Lê Hữu Thành và gia đình - Ảnh: Thanh Niên

Ngày 30.10, Quận ủy quận Thủ Đức đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ các công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Lê Hữu Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực quận.

Theo đó, ngày 27.10, Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm cá nhân và các đơn vị liên quan. Qua kiểm điểm, ông Lê Hữu Thành đã nhận thấy khuyết điểm, nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý đã thiếu gương mẫu để bản thân và gia đình vi phạm pháp luật liên quan công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân.

Do vậy, ông Lê Hữu Thành nhận hoàn toàn trách nhiệm và xin thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận.

Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức đã thảo luận, xem xét và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật và thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ quận xem xét, đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, quyết định.

Hiện tại, Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy triển khai thực hiện các bước tiếp theo trong quá trình báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ quận và Ban Thường vụ Thành ủy theo quy định.

Đối với công trình vi phạm, ông Lê Hữu Thành cũng cam kết thực hiện tự tháo dỡ và vận động gia đình tháo dỡ trong tháng 10.2019.

Ngày 29.10, qua kiểm tra, ông Lê Hữu Thành đã tự tháo dỡ công trình vi phạm của cá nhân ông, còn lại các công trình của người thân trong gia đình đã thực hiện tháo dỡ một phần, phần còn lại đang tiến hành tháo dỡ và sẽ hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Quận ủy cũng yêu cầu UBND quận chỉ đạo việc xem xét, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong tham mưu xử lý chậm các công trình của ông Lê Hữu Thành và gia đình. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng.

Theo Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, quan điểm chung của quận là kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi sai phạm, thiếu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ và trong chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước. Không có vùng cấm, không có ngoại lệ và cũng không loại trừ ai nếu thông tin phản ánh là khách quan, có cơ sở để xem xét, xử lý.

Ban Thường vụ Quận ủy - HĐND - UBND quận không bao che cho những sai phạm của các đồng chí cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phan Diệu

Tìm kiếm:✨

  • HĐND quận Thủ Đức, Ban Thường vụ quận ủy, Lê Hữu Thành, Quận ủy quận Thủ Đức, Xây nhà, Tháo dỡ, Quận ủy, Gương mẫu, Cán bộ lãnh đạo, Công trình xây dựng, Ban chấp hành, Kiểm điểm, Thành ủy, Đảng bộ, Ban thường vụ, Đảng viên, Vùng cấm, Bao che, Hội đồng nhân dân, Ủy viên