Monday, October 14, 2019

Báo Một Thế Giới: TP.HCM rà soát toàn bộ tiền thu phí của đường Nguyễn Văn Linh

UBND TP.HCM vừa giao Sở Tài chính thực hiện rà soát tình hình thu, sử dụng, nộp ngân sách số thu phí giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh từ khi bắt đầu thu phí cho đến nay.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/tphcm-ra-soat-toan-bo-tien-thu-phi-cua-duong-nguyen-van-linh-123399.html

TP.HCM đang triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh - Ảnh: Internet

Ngày 14.10, thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM cho biết, UBND TP.HCM vừa giao Sở Tài chính thực hiện rà soát tình hình thu, sử dụng, nộp ngân sách số thu phí giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh từ khi bắt đầu thu phí cho đến nay. Đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra, giám sát doanh nghiệp lập báo cáo số thu hàng tháng và quyết toán thu, chi hàng năm; rà soát tình hình thực hiện nghĩa vụ của Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đối với TP.HCM.

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cũng có trách nhiệm tiếp tục vận hành, khai thác và tổ chức thu phí theo giấy phép đầu tư của Bộ Kế hoạch - Đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư của UBND TP.HCM liên quan đến tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Cạnh đó, sớm xây dựng phương án giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến đường; thực hiện các nội dung chưa thực hiện tại giấy phép đầu tư.

Doanh nghiệp này cũng cần sớm xây dựng hoàn tất các hạng mục theo thiết kế đường Nguyễn Văn Linh đã được duyệt; thống nhất phương án triển khai lắp đặt hệ thống thu phí điện tử không dừng từ nguồn thu phí giao thông tại trạm thu trên đường Nguyễn Văn Linh, đảm bảo hoàn thành trước ngày 31.12.2019.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM còn giao Ban quản lý Đầu tư và xây dựng Khu đô thị mới Nam TP triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. Đồng thời, rà soát các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chức năng nhiệm vụ về đầu tư xây dựng và quản lý khai thác bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị để kiến nghị UBND TP điều chỉnh cho phù hợp.

Trong thời gian chờ kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị về công tác quản lý khai thác, bảo trì công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên tuyến Nguyễn Văn Linh, Sở Giao thông vận tải được giao tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì lĩnh vực cầu, đường, vỉa hè, hệ thống tín hiệu giao thông trên tuyến đường này. Trong khi đó, Sở Xây dựng được giao tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán bảo trì lĩnh vực thoát nước, chiếu sáng và cây xanh trên tuyến.

Phan Diệu

Tìm kiếm:✨

  • Đường Nguyễn Văn Linh, Khu đô thị mới Nam, Sở tài chính, Nộp ngân sách, Bộ Kế hoạch, Thu phí, Bảo trì, Ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh, Hạ tầng kỹ thuật, Đèn tín hiệu giao thông, Nguyễn Văn Linh, Giấy chứng nhận đầu tư, Dự toán, Quyết toán, An toàn giao thông, Kiện toàn, Giao ban, Rà soát, Giấy phép, Thoát nước