Sunday, October 20, 2019

Báo LĐTĐ: Thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán

Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, nằm trên địa bàn 2 xã Ngọc Mỹ và Thạch Thán, huyện Quốc Oai có quy mô khoảng 21ha.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/thanh-lap-cum-cong-nghiep-lang-nghe-ngoc-my-thach-than-98240.html

Tổng mức vốn đầu tư cụm công nghiệp này khoảng 438 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư: 87,6 tỷ đồng; vốn vay của các tổ chức tín dụng: 131,4 tỷ đồng; vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát: 219 tỷ đồng.

Cụm công nghiệp được xây dựng sẽ giúp mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất hộ gia đình trong xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán và khu vực lân cận. (Ảnh: N.B )

Hoạt động chủ yếu là thu hút doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may,... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030; dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)...

Việc thành lập Cụm công nghiệp này nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đồng thời, phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán và khu vực lân cận nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Tìm kiếm:✨

  • Thạch Thán, Ngọc Mỹ, Cụm công nghiệp, Quốc Oai, Thứ phát, Hạ tầng kỹ thuật, Cơ sở sản xuất, Có của, Quy hoạch phát triển, Dệt may, Làng nghề, Kết cấu hạ tầng, Sản xuất kinh doanh, Cơ khí, Vốn vay, Cháy nổ, Lân cận, Hộ gia đình, Xăng dầu, Tổ chức tín dụng