Saturday, October 12, 2019

Báo LĐTĐ: Quyết tâm 'tăng tốc' hoàn thành chỉ tiêu kinh tế xã hội những tháng cuối năm

Đã đi hơn một nửa chặng đường hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2019, trong 3 tháng cuối năm, huyện Thanh Trì tiếp tục 'tăng tốc' để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đặt ra trên toàn bộ các lĩnh vực.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/quyet-tam-tang-toc-hoan-thanh-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nhung-thang-cuoi-nam-97858.html

Theo nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong 3 tháng cuối năm 2019 mà Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đưa ra, huyện tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt phấn đấu đưa Huyện phát triển thành Quận; rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, các Đề án của huyện...để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến đột thực hiện nhằm hoàn thành theo đúng Kế hoạch đề ra.

Huyện Thanh Trì chỉ đạo, đôn đốc các xã duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị.(ảnh: Bảo Thoa)

Theo đó, huyện đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng cách tổ chức đánh giá việc thực hiện các Đề án phát triển kinh tế đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua gắn với việc đánh giá hiệu quả của chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế. Tích cực triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, kỹ thuật mới, mô hình tiên tiến để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất. Nhân rộng mô hình trồng lúa bằng mạ khay, máy cấy, mô hình sản xuất nhóm hộ liên kết chuỗi trồng RAT, rau hữu cơ và hệ thống cửa hàng bán sản phẩm nông nghiệp sạch. Tiếp tục thực hiện mô hình nuôi cá theo công nghệ nước chảy (sông trong ao) với quy mô 15 bể tại xã Đại Áng.

Huyện sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động của các chợ, duy trì công tác giải tỏa chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn; chỉ đạo, đôn đốc các xã duy trì chuẩn và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo hướng văn minh đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với các tiêu chí phát triển đô thị.

Đối với công tác quy hoạch, xây dựng đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường, huyện quyết tâm thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự lòng đường, vỉa hè, quản lý phương tiện giao thông, giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông đồng thời tăng cường công tác quản lý địa bàn, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý dứt điểm tình trạng xây dựng không phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất công.

Huyện cũng tiếp tục thực hiện tốt Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ đất do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý” và Đề án “Quy hoạch và xã hội hóa đầu tư các điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt và kinh doanh vật liệu xây dựng, trung chuyển phế thải xây dựng tạm thời trên địa bàn huyện Thanh Trì, giai đoạn 2018-2021”.

Đối với nhiệm vụ phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả 2 Bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan và nơi công cộng, tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa cũng như nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa”, phối hợp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Huyện cũng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền.

Bảo Thoa

Tìm kiếm:✨

  • RAT, Kinh tế xã hội, Đại Áng, Thanh Trì, Văn minh đô thị, Chợ cóc, Nông thôn, Trung chuyển, Tăng tốc, Chỉ tiêu, Phế thải, Đột, Đôn đốc, Đất công, Trồng lúa, Đề án, Hỗ trợ phát triển, Hội đồng nhân dân, Cấy, Mạ