Wednesday, October 16, 2019

Báo LĐTĐ: Phường Cát Linh: Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng

Là một trong những địa bàn có mật độ dân số đông, cùng lúc triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trong năm 2019, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, giúp các dự án đảm bảo tiến độ trong quá trình thực hiện.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/phuong-cat-linh-lam-tot-cong-tac-giai-phong-mat-bang-98067.html

Theo đó, thời gian qua trên địa bàn phường đã và đang triển khai nhiều dự án quan trọng, trong đó đáng chú ý nhất là dự án “Đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội” và dự án “Đường vành đai I”.

Đối với dự án “Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội”, phường đã tổ chức bàn giao đất của 11 hộ dân đợt 1 cho chủ đầu tư để tiến hành phá dỡ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để xây dựng. Hiện tại, phường đang thực hiện xác nhận nguồn gốc đất của các hộ thuộc diện thu hồi bổ sung lần 2 dự án “Đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội”.

Phường Cát Linh luôn chú trọng làm tốt công tác giải phóng mặt bằng. (Ảnh: P.V )

Đối với dự án “Đường vành đai I”, phường đã tiến hành điều tra xã hội học, cắm mốc giới, gửi thông báo thu hồi đất đến các hộ dân, thực hiện chêm mốc vạch sơn dự án Vành đai I.

Đồng thời, phường cũng đã tiến hành thực hiện công tác đo đạc, kiểm đếm tài sản trên đất đối với 33/33 hộ dân và 01 cơ quan; đã xác nhận 26/34 trường hợp về nguồn gốc đất. Họp và rà soát dự án giải phóng mặt bằng kho bạc Nhà nước 32 Cát Linh, thành lập tổ công tác phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, trên địa bàn phường Cát Linh tiếp tục triển khai xây dựng nhiều chương trình, dự án đầu tư. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền phường Cát Linh đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, chủ động bám sát cơ sở, nắm bắt và phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Việc kiểm kê, áp giá chi trả đền bù thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng pháp luật.

Đồng thời, làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu, đảm bảo tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả phục vụ cho quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Hà Nội.

Tìm kiếm:✨

  • Đường Vành đai I, Cát Linh, Đường sắt đô thị Nhổn, Mật độ dân số, Giải phóng mặt bằng, Áp giá, Cắm mốc, Ga hà nội, Xã hội học, Kiểm kê, Kho bạc nhà nước, Tiến độ thi công, Mặt bằng, Vận động nhân dân, Phá dỡ, Đền bù, Đống Đa, Dự án đầu tư xây dựng, Đo đạc, Tiến độ