Saturday, October 5, 2019

Báo LĐTĐ: Nâng cao chất lượng hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng

Việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại nhiều địa phương còn chậm hoặc chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trong chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân... làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-ban-thanh-tra-nhan-dan-ban-giam-sat-dau-tu-cua-cong-dong-97401.html

Đó là những hạn chế được chỉ ra tại cuộc tọa đàm, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức mới đây.

Ủy ban nhân dân phường Việt Hưng (quận Long Biên) phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường kiểm tra tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến ngõ ngách trên địa bàn phường.

Theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, thời gian qua, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò, thực hiện giám sát có hiệu quả, phát hiện nhiều vụ việc sai phạm của các tổ chức và cá nhân; kiến nghị và tham gia góp ý kiến với chính quyền, các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước.

Thông qua hoạt động trên, đã góp phần tích cực vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự an toàn ở mỗi địa phương; ngăn ngừa, phát hiện những sai phạm trong quá trình thực hiện pháp luật ở cơ sở và việc triển khai các dự án đầu tư ở địa phương đóng góp tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia quản lý Nhà nước.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật, phối hợp tham gia hòa giải ở cơ sở; phối hợp với các tổ chức thành viên lồng ghép các hoạt động tuyên truyền pháp luật với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời tuyên truyền, vận động các thành viên, hội viên tham gia tích cực vào hoạt động hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận xây dựng các mô hình điểm, các nhóm nòng cốt, phối hợp với tổ hòa giải ở thôn, tổ dân phố tham gia hòa giải những vụ việc, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân ngay tại địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hoạt động tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật tại cộng đồng dân cư vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, như: Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở chưa thường xuyên quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện đối với hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, còn coi đây là việc của Mặt trận.

Việc xử lý, giải quyết các kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng còn chậm hoặc chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trong chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đơn khiếu nại, tố cáo của công dân... làm giảm hiệu quả công tác tuyên truyền vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng hầu hết chỉ tập trung vào các dự án, công trình có vốn đầu tư của cộng đồng, các dự án do cấp xã làm chủ đầu tư; việc tiếp cận để thực hiện giám sát đối với các dự án do Thành phố, quận, huyện, thị xã làm chủ đầu tư còn hạn chế, do chủ đầu tư, đơn vị thi công không thực hiện công khai, không cung cấp tài liệu cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng…

Trước thực tế trên, nhiều đại biểu đến từ các địa phương đã trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị định 84 năm 2015, Nghị định 159 năm 2016 của Chính phủ…; đồng thời nêu những giải pháp trong quá trình tổ chức hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố.

Tìm kiếm:✨

  • Ban thanh tra, Luật Thanh tra, Luật Đầu tư công, Đơn khiếu nại, Hòa giải, Nhiệm vụ giám sát, Đền bù, Giải phóng mặt bằng, Dân cư, Chứng nhận, Ban thường trực, Ngõ ngách, Việt Hưng, Chấp hành, Tiến độ dự án, Mặt trận, Tố cáo, Trao đổi kinh nghiệm, Phòng chống tham nhũng, Vận động