Friday, October 25, 2019

Báo LĐTĐ: Điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 - đợt 3

Sáng 25/10, tại kỳ họp thứ 10, với 87/87 số đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh và bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư vốn ngân sách năm 2019 - đợt 3.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/dieu-chinh-va-bo-sung-danh-muc-ke-hoach-dau-tu-von-ngan-sach-thanh-pho-nam-2019-dot-3-98511.html

Báo cáo tại kỳ họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, từ đầu năm đến nay, HĐND Thành phố đã có 2 đợt phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9).

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trình bày tờ trình.(Ảnh: Nguyễn Công)

Theo đó, tổng mức kế hoạch vốn ngân sách Thành phố năm 2019 sau điều chỉnh, bổ sung là 31.490,203 tỷ đồng (tăng 2.470,7 tỷ đồng so với kế hoạch vốn giao đầu năm).

Trong quá trình thực hiện, một số dự án tiếp tục vướng mắc nên không có khả năng giải ngân hết số vốn theo kế hoạch đã giao; một số dự án có khả năng thực hiện, cần bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Thành phố năm 2019 (đợt 3) để bố trí kế hoạch vốn cho các dự án triển khai thực hiện.

Sau khi rà soát, UBND Thành phố đề xuất phương án điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 với tổng kinh phí tăng thêm 24 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản tập trung cấp Thành phố, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn của 56 dự án với tổng kế hoạch vốn sau điều chỉnh giảm 168,5 tỷ đồng. Trong đó, điều chỉnh giảm vốn kế hoạch năm 2019 đã bố trí của 27 dự án với mức vốn giảm 1.459,5 tỷ đồng.

Điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn cho 29 dự án (9 dự án bổ sung danh mục kế vốn năm 2019; 20 dự án đã trong danh mục điều chỉnh tăng vốn) với tổng mức vốn tăng 1.291 tỷ đồng.

Trong số 29 dự án điều chỉnh bổ sung kế hoạch vốn nêu trên, có 7 dự án lũy kế bố trí vốn vượt mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được duyệt và 1 dự án chưa trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đối với chi hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thị xã, tổng kế hoạch vốn tăng 192,5 tỷ đồng.

Về nguồn vốn cân đối, tổng nhu cầu bổ sung vốn năm 2019 theo phương án nêu trên là 1.493, 5 tỷ đồng.

Sau khi điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn, tổng vốn đầu tư năm 2019 sẽ tăng từ 31.490 tỷ đồng lên thành 31.514 tỷ đồng, tăng thêm 24 tỷ đồng (tăng thêm 2.494,7 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm); số dự án được bố trí vốn tăng từ 546 dự án lên thành 558 dự án (tăng thêm 12 dự án).

Tìm kiếm:✨

  • Vốn ngân sách, Kỳ họp, Hội đồng nhân dân, Nguyễn Mạnh Quyền, Nghị quyết, Trung hạn, Phê duyệt, Danh mục, Đại biểu, Giải ngân, Điều chỉnh, Tiến độ, Vốn đầu tư, Tán thành, Ủy ban nhân dân, Bổ sung, Cấp thành phố, Tờ trình, Tăng vốn, Tăng thêm