Saturday, October 12, 2019

Báo LĐTĐ: Huyện Thường Tín thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý đô thị

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Thường Tín trong năm 2019 là thực hiện tốt các nhiệm vụ quy hoạch và quản lý đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/huyen-thuong-tin-thuc-hien-tot-nhiem-vu-quan-ly-do-thi-97859.html

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín cho thấy, trong 9 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019; Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, vỉa hè và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn huyện.

Huyện đã phối hợp với Đội Thanh tra giao thông đường thủy nội địa - Sở Giao thông vận tải kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toan giao thông đường thủy nội địa trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2019 đồng thời tiến hành duy tu, sửa chữa các tuyến đường đảm bảo an toàn giao thông.

Trong 9 tháng đầu năm, huyện đã thực hiện tốt Kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2019 (ảnh: BT)

Đối với nhiệm vụ quy hoạch và quản lý đô thị, huyện thẩm định và xin ý kiến Sở Quy hoạch kiến trúc các nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm xã và các điểm dân cư của các xã đồng thời chỉ đạo đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch điểm dân cư nông thôn và quy hoạch chi tiết khu trung tâm các xã;

Huyện cũng phối hợp với Sở Quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội công bố công khai đồ án quy hoạch chi tiết khu đất đấu giá xã Vạn Điểm, tỷ lệ 1/500. Lập đề cương, khái toán kinh phí dự án quy hoạch chi tiết nghĩa trang nhân dân cấp huyện tại xã Nghiêm Xuyên;

Cùng đó, Huyện công khai quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường Tín và quy hoạch các khu K1, K3, K4 thị trấn Thường Tín; tổ chức Hội nghị thống nhất và hoàn thiện Đồ án quy hoạch chung xây dựng 9 xã. Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu S5 đối với khu đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi và các hạng mục phụ trợ tại xã Nhị Khê;

Huyện cũng rà soát đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất của 22 xã trên địa bàn huyện và đề xuất chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung của huyện. Lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch chi tiết khu nhà ở xã hội tập trung tại ô đất C1-5, thuộc phân khu đô thị S5, tỷ lệ 1/500; tổng hợp ý kiến các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư về Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án khu nhà vườn du lịch sinh thái và sân tập golf Vân Tảo.

Trong nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, huyện Thường Tín tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ thẩm định thiết kế dự toán các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật và tiếp tục thực hiện các dự án quy hoạch trọng điểm trên địa bàn huyện.

Bảo Thoa

Tìm kiếm:✨

  • Thị trấn Thường Tín, Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Vạn Điểm, Đồ án, Nhị Khê, Vân Tảo, Khái toán, Danh nhân văn hóa, Phân khu, Anh hùng dân tộc, Trật tự công cộng, An toàn giao thông, Quy hoạch kiến trúc, Đường thủy, Đề cương, Thanh tra giao thông, Trông giữ, Trật tự đô thị