Sunday, October 13, 2019

Báo LĐTĐ: Huyện Phú Xuyên: Chuẩn bị sáp nhập xã Văn Nhân và xã Thụy Phú

Thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, huyện Phú Xuyên có xã Thụy Phú không đủ 50% cả hai tiêu chí về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, sẽ thực hiện sáp nhập với xã Văn Nhân thành 1 xã mới, dự kiến lấy tên gọi là Nam Tiến.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/huyen-phu-xuyen-chuan-bi-sap-nhap-xa-van-nhan-va-xa-thuy-phu-97920.html

Để tiến hành sáp nhập, Ủy ban nhân dân huyện và 2 xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương của Trung ương, của thành phố và các quy định liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng đề án, kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng dẫn của Sở Nội vụ. 2 xã đã tiến hành lập, niêm yết danh sách cử tri và tiến hành các bước theo quy định.

Ủy ban nhân dân xã Văn Nhân (Ảnh: P.V)

Theo đại diện cấp ủy, chính quyền 2 xã Thụy Phú và Văn Nhân báo cáo tại hội nghị, cơ bản cán bộ, đảng viên và nhân dân 2 xã đồng thuận nhất trí cao với chủ trương sáp nhập xã Thụy Phú với xã Văn Nhân.

Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân còn băn khoăn về việc hoàn thiện các thủ tục hành chính, công tác nhân sự, việc duy trì các điểm trường học, trạm y tế sau khi thực hiện sáp nhập… Một số cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Văn Nhân vẫn còn băn khoăn về dự kiến tên gọi của xã mới là Nam Tiến.

Để việc sáp nhập đạt kết quả cao, lãnh đạo Huyện ủy đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện tăng cường phối hợp, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền xã Thụy Phú và xã Văn Nhân tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng đắn và tích cực ủng hộ chủ trương sáp nhập 2 xã.

Đặc biệt là việc lấy phiếu ý kiến cử tri đảm bảo đúng quy trình, thời gian và đạt kết quả đồng thuận của nhân dân cao nhất. Việc lấy tên gọi mới nhằm đảm bảo tính khách quan, toàn diện, vì cái chung và truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán của 2 xã.

Tìm kiếm:✨

  • Thụy Phú, Văn nhân, Phú Xuyên, Nam tiến, Danh sách cử tri, Đơn vị hành chính, Sáp nhập, Ủy ban thường vụ quốc hội, Đồng thuận, Phong tục tập quán, Đạt kết quả, Vận động nhân dân, Sở nội vụ, Đảng viên, Huyện ủy, Trạm y tế, Tên gọi, Cấp ủy, Cấp xã, Sắp xếp