Thursday, October 31, 2019

Báo LĐTĐ: Hà Nội sẽ xử phạt hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong

Vừa qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (UBND TP Hà Nội) đã ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Theo đó, bắt đầu từ ngày 1/1/2021, Hà Nội sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/ha-no-i-se-xu-phat-hanh-vi-gay-o-nhiem-moi-truong-do-su-dung-than-to-ong-98902.html

Tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp về việc thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ xây dựng kế hoạch tiến đến thay thế và loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong và bếp than tổ ong làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Trong đó, lộ trình thực hiện bao gồm: Từ ngày ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND (ngày 30/10) đến ngày 31/12/2019, các đơn vị tổ chức thông báo đến mọi tầng lớp dân cư, các tổ dân phố, thôn, xóm, bản làng về chủ trương của thành phố loại bỏ toàn bộ việc sử dụng than tổ ong, làm nhiên liệu trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn.

Người dân Hà Nội vẫn đang sử dụng bếp than tổ ong do chi phí rẻ.

Từ ngày ban hành Chỉ thị số 15/CT-UBND đến ngày 31/12/2020 sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ để thực hiện chuyển đổi từ sử dụng than và bếp than tổ ong trong sinh hoạt, kinh doanh dịch vụ sang các loại bếp khác an toàn, thân thiện với môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp quản lý và kiểm soát, chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 1/1/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã áp dụng Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trong việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi gây ô nhiễm môi trường do sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu.

Ngoài ra cần tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh, môi trường, các quy định về quản lý quy hoạch, quản lý đất đất và các yêu cầu về quản lý kinh doanh đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh than tổ ong trên địa bàn thành phố.

Xây dựng kế hoạch thực hiện, trong đó xác định cụ thể lộ trình, giải pháp quản lý, quy định về chế tài xử lý, chính sách hỗ trợ (đối với hộ nghèo) để đảm bảo đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn thành phố không còn sử dụng than tổ ong làm nhiên liệu phục vụ sinh hoạt.

Tìm kiếm:✨

  • Than tổ ong, Bếp, Nghị định 155/2016/NĐ-CP, Than, Nhiên liệu, Lộ trình, Ô nhiễm môi trường, Vi phạm hành chính, Trên địa bàn, Môi trường, Thân thiện, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Xử phạt, Xây dựng kế hoạch, Bản làng, Thay thế, Hội đồng nhân dân thành phố, Giảm thiểu, Loại bỏ, Sở tài nguyên môi trường