Saturday, October 19, 2019

Báo LĐTĐ: Công khai danh sách các đơn vị nợ thuế, phí

Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa công khai danh sách hàng trăm đơn vị nợ thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt, tiền chậm nộp,...

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Nhà đất, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/cong-khai-danh-sach-cac-don-vi-no-thue-phi-98207.html

Cụ thể, danh sách công khai lần đầu: 543 đơn vị nợ 468.933 triệu đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Trong đó, 515 doanh nghiệp nợ 199.719 triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp.

Đứng đầu danh sách này là 2 đơn vị: Công ty Cổ phần Kim loại màu Bắc Hà với số nợ hơn 68 tỷ đồng tính đến ngày 31/8/2019 và Công ty Cổ phần Du lịch Thiên Minh với số nợ hơn 29 tỷ đồng, tính đến ngày 31/8/2019.

Công tác quản lý nợ thuế là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Cục Thuế thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm. (Ảnh: K.H)

Ngoài ra, 27 đơn vị nợ 187.059 triệu đồng tiền thuê đất, tiền chậm nộp tiền thuê đất. Đứng đầu danh sách là Công ty TNHH Bình Minh, địa chỉ trụ sở tại biệt thự A37 khu biệt thự nhà vườn, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội với số nợ hơn 58 tỷ đồng, tính đến ngày 31/8/2019.

4 đơn vị khác có số nợ hơn 10 tỷ đồng là Công ty Cổ phần Đồng Tháp nợ hơn 34 tỷ đồng, Công ty Kỹ thuật điện thông nợ hơn 31 tỷ đồng, Công ty TNHH Công nghiệp Thực phẩm Ngọc Lâm nợ hơn 18 tỷ đồng và Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng - Xuất nhập khẩu Hồng Hà nợ hơn 11 tỷ đồng.

1 trường hợp nợ tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp là Công ty Cổ phần Phát triển Thương mại dịch vụ Hà Thành với số nợ hơn 82 tỷ đồng, tính đến ngày 31/8/2019.

Danh sách công khai lại: 65 đơn vị nợ 276.296 triệu đồng thuế, phí, các khoản liên quan đến đất, tiền phạt và tiền chậm nộp. Đây là các đơn vị nợ thuế đã được Cục Thuế thực hiện công khai những năm trước (năm 2015, 2016, 2017 hoặc 2018).

Cụ thể: 62 doanh nghiệp nợ 87.329 triệu đồng thuế, phí, tiền phạt, tiền chậm nộp. Đứng đầu danh sách này là Công ty Cổ phần Phát triển nhà Dai-Chi, địa chỉ trụ sở tại Lô C2 Khu đấu giá quyền sử dụng đất, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội với số nợ hơn 39 tỷ đồng, tính đến ngày 31/8/2019.

2 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất, tiền chậm nộp là Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 Thăng Long với số nợ hơn 8 tỷ đồng và Công ty Xây dựng số 8 Thăng Long với số nợ hơn 3 tỷ đồng (tính đến ngày 31/8/2019). 1 trường hợp nợ tiền sử dụng, tiền chậm nộp là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 - Vạn Xuân với số nợ hơn 177 tỷ đồng.

Tìm kiếm:✨

  • A37, Lô C2, Công ty TNHH Bình Minh, Tiền phạt, Vạn Xuân, Xuân Đỉnh, Thuê đất, Trung hòa, Nợ, Cục thuế, Thuế, Nộp, Nhà vườn, Bắc Từ Liêm, Biệt thự, Đứng đầu, Chậm, Công khai, Đấu giá, Cầu Giấy