Monday, October 21, 2019

Báo LĐTĐ: Chương Mỹ phấn đấu thêm 5 xã đạt nông thôn mới vào cuối năm 2019

Sau gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay huyện Chương Mỹ đã có 25/30 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2019, huyện Chương Mỹ sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn NTM, đến năm 2020 có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/chuong-my-phan-dau-them-5-xa-dat-nong-thon-moi-vao-cuoi-nam-2019-98246.html

Theo ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Chương Mỹ, tính đến nay toàn huyện Chương Mỹ đã có 25 xã đạt chuẩn NTM, 5 xã còn lại đều đạt và cơ bản đạt từ 15 tiêu chí trở lên, năm 2019 phấn đấu thêm 5 xã đạt chuẩn...

Để có được những kết quả trên, thời gian qua Ban Chỉ đạo NTM huyện đã chủ động tích cực trong việc tổ chức tuyên truyền nội dung Chương trình xây dựng NTM trên toàn địa bàn toàn, qua đó, đã làm chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn huyện tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Huyện Chương Mỹ phấn đấu đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới (ảnh Thiện Tâm)

Có thể thấy nhờ thực hiện chương trình xây dựng NTM nên huyện Chương Mỹ đã có nhiều thay đổi về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng. Hiện huyện đã thực hiện cơ bản xong công tác dồn điền đổi thửa, quy hoạch thủy lợi, đồng ruộng và các vùng sản xuất chuyên canh tập trung.

Các tiến bộ kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất, từ giống cây trồng, vật nuôi đến kỹ thuật canh tác, chăn nuôi… Đặc biệt, sản phẩm nông nghiệp của huyện đã bắt đầu xây dựng được thương hiệu, giá trị 1ha canh tác năm 2018 ước đạt 120 triệu đồng.

Bên cạnh đó, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, chính quyền và sự chung sức, chung lòng của nhân dân, hạ tầng kinh tế - xã hội các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ được tăng cường. Đường làng, ngõ xóm cơ bản đã được kiên cố hóa, các công trình thủy lợi đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu trong sản xuất nông nghiệp của người dân.

Các trường học được đầu tư xây dựng mới, cải tạo đảm bảo khang trang, sạch đẹp, các thiết chế văn hóa được đầu tư, nâng cấp đảm bảo nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân nông thôn. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp làng nghề và dịch vụ.

Nhiều nghề truyền thống ở nông thôn được duy trì và mở rộng đã tạo thêm nhiều việc làm. Nhờ đó thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 là 43 triệu đồng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng cao.

Nhằm nâng cao hơn nữa đời sống, vật chất tinh thần cho người dân, đồng thời hoàn thành kết hoạch đã đề ra từ nay đến cuối năm 2019, cũng như kế hoạch trong năm 2020, theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Chương Mỹ, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động...

Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án đã được phê duyệt; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả từng chương trình, kế hoạch để rút kinh nghiệm. Tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; hoàn thiện nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững.

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Chương Mỹ, Nông thôn, Quy hoạch thủy lợi, Nguyễn Minh Ngọc, Thủ công nghiệp, Canh tác, Đường làng, Chuyên canh, Công trình thủy lợi, Phấn đấu, Thiết chế, Thu nhập bình quân đầu người, Đồng ruộng, Ban chỉ đạo, Đời sống vật chất, Kinh tế xã hội, Đảng viên, Chung sức, Chuẩn