Wednesday, October 23, 2019

Báo LĐTĐ: Cải tạo, nâng cấp chợ Cầu thị trấn Vân Đình

Chợ Cầu - Thị trấn Vân Đình (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) có diện tích 1.600m2. Sau nhiều năm đi vào hoạt động chợ chưa được tu sửa dẫn đến tình trạng xuống cấp, mất an toàn và đối diện nguy cơ cháy nổ. Vì vậy, việc cải tạo, sửa chữa chợ Cầu đang là nhu cầu cấp thiết, đáp ứng nguyện vọng của người dân nơi đây.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/cai-tao-nang-cap-cho-cau-thi-tran-van-dinh-98385.html

Bên cạnh đó, nhiều hộ kinh doanh tại chợ Cầu đã lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm lán bán hàng trên Quốc lộ 21B gây ách tắc giao thông, mất vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Phương án cải tạo chợ Cầu được công khai niêm yết tại khu vực trước cổng chợ. (Ảnh: Thanh Trang)

Để chợ Cầu được tồn tại, phân loại, cấp hạng chợ đáp ứng nguyện vọng của các hộ kinh doanh hợp pháp thì chợ Cầu phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn theo quy định. Do vậy, nhiệm vụ đặt ra là cải tạo, nâng cấp chợ Cầu đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật đề ra.

Theo kết quả kiểm tra, hiện chợ Cầu có 226 hộ kinh doanh, trong đó có 62 hộ kinh doanh vi phạm, lấn chiếm; 29 hộ vi phạm hành lang đê điều; 27 hộ vi phạm đất đai và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; 6 hộ vi phạm hành lang giao thông.

Để hóa giải những nguy cơ trên, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Đình, các cơ quan chuyên môn của huyện xây dựng Kế hoạch giải tỏa các hộ vi phạm hành lang đê điều, hành lang an toàn giao thông, công trình thủy lợi tại chợ Cầu và lập dự án triển khai sửa chữa cải tạo đảm bảo hệ thống nước thải, nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy, chữa cháy tại chợ Cầu, các điều kiện và tiêu chuẩn khác quy định về duy trì hoạt động chợ dân sinh.

Để có sự đồng thuận giữa chính quyền và các hộ kinh doanh tại chợ Cầu, ngày 26/4, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đối thoại với các hộ kinh doanh chợ Cầu, thống nhất: Sẽ triển khai từng hạng mục, trước mắt xây mới nhà vệ sinh, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cải tạo hệ thống điện để đảm bảo an toàn cho các hộ kinh doanh…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các hộ kinh doanh tại chợ Cầu và chính quyền địa phương vẫn còn những ý kiến chưa đồng thuận, do vậy các hạng mục chưa được triển khai.

Với mục đích lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp chợ Cầu thị trấn Vân Đình, ngày 26/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành quyết định về việc “Thành lập Tổ công tác chỉ đạo, đôn đốc, giải quyết vụ việc chợ Cầu thị trấn Vân Đình”.

Theo đó, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của thị trấn Vân Đình và các phòng, ban, ngành của huyện tập trung giải quyết và trả lời các kiến nghị của các hộ kinh doanh tại chợ Cầu thuộc thẩm quyền theo quy định.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động giải thích, trao đổi nâng cao nhận thức của các hộ kinh doanh tại chợ Cầu; tiếp tục tổ chức đối thoại để các hộ kinh doanh tại chợ Cầu hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật, của Thành phố và của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Vân Đình tiếp tục tuyên truyền, đối thoại giải thích cho các hộ kinh doanh về dự án nâng cấp, cải tạo chợ. Quan điểm của cấp ủy, chính quyền huyện là tôn trọng ý kiến và nguyện vọng của các hộ kinh doanh tại chợ Cầu trên cơ sở các quy định của pháp luật.

Tìm kiếm:✨

  • Chợ Cầu, Thị Trấn Vân Đình, Tình trạng xuống cấp, Hộ kinh doanh, Quốc lộ 21b, Ứng Hòa, Công trình thủy lợi, Đê điều, Tu sửa, Cháy nổ, Cải tạo, Hành lang an toàn, Đồng thuận, Yêu cầu kỹ thuật, Cấp thiết, Nhà vệ sinh, Mất vệ sinh, Lấn chiếm, Nguyện vọng, Hành lang