Tuesday, October 29, 2019

Báo LĐTĐ: Đại biểu đề nghị giữ nguyên tên gọi Ủy ban nhân dân phường

Nhiều đại biểu tỏ ra lo ngại và cho rằng, nếu đặt tên cơ quan hành chính phường khác với tên gọi Ủy ban nhân dân (UBND), thì toàn bộ dữ liệu có liên quan của thành phố Hà Nội sẽ phải thay đổi. Vì thế, đa số đại biểu đều cho rằng, khi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân phường, thị xã ở Hà Nội, thì nên giữ nguyên tên gọi UBND.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo LĐTĐ, nguồn bài: http://laodongthudo.vn/dai-bieu-de-nghi-giu-nguyen-ten-goi-uy-ban-nhan-dan-phuong-98780.html

Trước đó, sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021- 2026, nhiều đại biểu đề nghị, khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường thì cơ quan hành chính phường vẫn gọi là UBND nhằm thực hiện đúng Kết luận số 46-KL/TW ngày 19/4/2019 của Bộ Chính trị.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân

Đại biểu Đào Tú Hoa (Thành phố Hà Nội) cho rằng, nếu thay đổi tên gọi UBND thì dưới góc độ là công dân, toàn bộ giấy tờ liên quan đến cá nhân như sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, đăng kí thường trú, tạm trú... đều phải thay đổi. Với cơ quan quản lý nhà nước thì toàn bộ hồ sơ, hệ thống phần mềm quản lý cũng phải thay đổi.

“Nếu thay đổi có thể nhìn thấy ngay hệ lụy là lãng phí, tốn kém lớn; cũng như nhìn thấy khó khăn cho người dân và cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương. Vì thế, đề nghị Quốc hội giữ nguyên tên gọi UBND phường như dự thảo Nghị quyết” – đại biểu Đào Tú Hoa phát biểu.

Cùng quan điểm với đại biểu Đào Tú Hoa, dại biểu Bùi Huyền Mai (Thành phố Hà Nội) cũng nhấn mạnh, không nên thay đổi tên gọi của UBND phường. Theo đại biểu Huyền Mai, việc thực hiện thí điểm, Quốc hội mới thống nhất tiến hành trong một khoảng thời gian xác định. Vì thế, việc để nguyên tên gọi là thuận lợi và không làm ảnh hưởng tới các hoạt động hàng ngày khác của người dân và cơ quan chức năng.

“Việc đổi tên gọi UBND phường là không cần thiết, bởi hoạt động thí điểm được tiến hành với 177 phường, thị xã của thành phố Hà Nội, nên không cần phải phân biệt giữa phường này với phường khác”, đại biểu Bùi Huyền Mai nhấn mạnh.

Cũng liên quan đến vấn đề trên, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cũng khẳng định, mặc dù vẫn gọi là UBND, nhưng UBND phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND và UBND phường nơi có tổ chức HĐND có sự khác biệt rõ về vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.

Theo đó, tại phường nơi có tổ chức HĐND thì UBND là cơ quan chấp hành của HĐND, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; còn tại phường của Hà Nội khi thực hiện thí điểm, thì UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc UBND quận, thị xã đặt tại phường, thực hiện các nhiệm vụ hành chính nhà nước và cung cấp các dịch vụ công theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, thị xã.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng nêu rõ, sự khác biệt này còn được thể hiện tại các nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của UBND phường nơi có tổ chức HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương với UBND nơi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND theo dự thảo Nghị quyết của Quốc hội và các quy định hướng dẫn của Chính phủ sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết thực hiện thí điểm.

Tìm kiếm:✨

  • Thí điểm, Hội đồng nhân dân, Cơ quan hành chính, Luật Tổ chức chính quyền, Dự thảo, Đào Tú Hoa, Phân cấp, Thị xã, Nghị quyết, Quốc hội, Kết luận số 46-KL/TW, Ủy ban nhân dân, Bùi Huyền Mai, Quyền hạn, Tên gọi, Thẩm tra, Nhiệm kỳ, Lê Vĩnh Tân, Đa số, Bộ chính trị