Monday, October 7, 2019

Báo KTĐT: Xây dựng đề án chuyển Bảo tàng Hà Nội về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Một trong những nội dung văn bản số 8196/VPCP-TCCV ngày 12/9 của Văn phòng Chính phủ về 'Đề án chuyển đổi mô hình quản lý, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam' có liên quan đến Bảo tàng Hà Nội.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/xay-dung-de-an-chuyen-bao-tang-ha-noi-ve-bo-van-hoa-354319.html

Bảo tàng Hà Nội.

Theo văn bản số 8919 gửi Bộ VHTT&DL, UBND TP Hà Nội do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dúng ký, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo:

Giao UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VHTT&DL xây dựng Đề án chuyển Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ VHTT&DL về TP Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, đảm bảo mục tiêu Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Quyết định số 667/1997/QĐ-TTg ngày 21/8/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội xây dựng Đề án chuyển Bảo tàng Hà Nội về Bộ VHTT&DL, trình Thủ tướng Chính phủ.

Minh An

Tìm kiếm:✨

  • Bộ VHTT&DL, Bảo tàng Hà Nội, Bộ văn hóa thể thao và du lịch, Làng văn hóa, Văn phòng chính phủ, Dân tộc Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố hà nội, Đề án, Tp Hà Nội, Thủ tướng chính phủ, Chuyển đổi, Chủ nhiệm, Chủ trì, Mô hình, Bộ trưởng, Văn bản, Du lịch, Xem xét