Friday, October 18, 2019

Báo KTĐT: Đông Anh cắt giảm thời gian giải quyết 126 thủ tục hành chính

UBND huyện Đông Anh vừa ban hành thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết 126 thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2019.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo KTĐT, nguồn bài: http://kinhtedothi.vn/dong-anh-cat-giam-thoi-gian-giai-quyet-126-thu-tuc-hanh-chinh-355348.html

126 thủ tục hành chính tại huyện Đông Anh sẽ được cắt giảm thời gian giải quyết. Ảnh minh họa

Theo đó, huyện Đông Anh quyết định sẽ cắt giảm thời gian giải quyết 83 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện. Cụ thể, Phòng Tài chính - Kế hoạch 29 thủ tục; Phòng GD&ĐT 23 thủ tục; Phòng Kinh tế 11 thủ tục, Phòng Văn hóa - Thông tin 10 thủ tục; Phòng LĐ,TB&XH 6 thủ tục; Phòng Quản lý đô thị và Phòng Nội vụ - mỗi đơn vị 2 thủ tục. Tổng số thời gian được cắt giảm là 431 ngày.

Bên cạnh đó, cắt giảm thời gian giải quyết của 43 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND các xã, thị trấn. Trong đó, Phòng LĐ,TB&XH 18 thủ tục; Phòng Nội vụ 11 thủ tục; Phòng GD&ĐT và Phòng Văn hóa - Thông tin, mỗi đơn vị 4 thủ tục; Phòng NN&PTNT 3 thủ tục; Phòng KH&ĐT 2 thủ tục; Phòng Y tế 1 thủ tục. Tổng số thời gian được cắt giảm là 151 ngày.

Để việc giải quyết thủ tục hành chính nêu trên đúng thời gian quy định, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Mạnh Quân đề nghị các phòng ban chuyên môn chịu trách nhiệm xây dựng lại quy trình Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đối với từng thủ tục; đồng thời phối hợp với đơn vị liên quan giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng tiến độ, thời gian giải quyết.

Văn phòng HĐND - UBND huyện tổ chức thực hiện niêm yết công khai, thông báo tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính. UBND các xã, thị trấn phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện tuyên truyền, công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ hành chính để công dân, tổ chức biết, liên hệ giải quyết.

Trọng Tùng

Tìm kiếm:✨

  • TB&XH, UBND huyện Đông Anh, Phòng Văn hóa, ISO 9001:2015, Nguyễn Mạnh Quân, Đông Anh, Phòng GD, Huyện Đông Anh, Phòng ban, NN&PTNT, Phòng tài chính, Thủ tục hành chính, Cắt giảm, Nội vụ, Xây dựng lại, Quản lý chất lượng, Thẩm quyền, Thủ tục, Hội đồng nhân dân, Hành chính