Thursday, October 10, 2019

Báo Kiến Thức: Tử vi năm 2020: 12 con giáp làm gì để Thần Tài rót lộc, tiền chất như núi?

Mọi sự hanh thông, may mắn trong suốt cả năm là điều mong muốn của tất cả mọi người. Sau đây là cẩm nang những điều mà 12 con giáp cần chú ý để năm 2020 được đại cát, đại lợi và tránh được xui xẻo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Không gian - Kiến trúc, được chúng tôi tổng hợp từ báo Kiến Thức, nguồn bài: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/tu-vi-nam-2020-12-con-giap-lam-gi-de-than-tai-rot-loc-tien-chat-nhu-nui-1287721.html

Theo dự đoán tử vi năm 2020 cho 12 con giáp, để vượng vận người tuổi Tý cần chú ý những điều sau đây. Quý nhân của năm: người tuổi Thìn, tuổi Sửu, tuổi Thân, tiểu nhân của năm: người tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Ngọ. Tháng vượng vận trong năm: tháng 3, tháng 7, tháng 12 âm lịch, tháng phá vận trong năm: tháng 2, tháng 5, tháng 6 âm lịch. Màu sắc vượng tài: màu lá cây, màu vàng, màu xanh lam. Con số may mắn: những số có đuôi là 1, 2, 7, 8. Hướng vượng vận: hướng Đông Nam, chính Bắc.

Cũng theo dự đoán tử vi năm 2020 cho 12 con giáp, quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Sửu là người tuổi Tỵ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tiểu nhân của năm: người tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Thìn. Tháng vượng vận: tháng 4, tháng 8, tháng 11 âm lịch, tháng phá vận: tháng 5, tháng 6, tháng 9 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu đen, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi là 5, 6, 7, 8. Hướng vượng vận: hướng Chính Bắc, Tây Bắc.

Tuổi Dần: Quý nhân trong năm 2020: người tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tiểu nhân trong năm: người tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Dần. Tháng vượng vận: tháng 5, tháng 9, tháng 10 âm lịch, tháng phá vận: tháng 4, tháng 7 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu đỏ, màu đen, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi là 5, 6, 9, 10. Hướng vượng vận: hướng Chính Nam, Tây Bắc.

Tuổi Mão: Quý nhân trong năm 2020: người tuổi Hợi, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tiểu nhân trong năm: người tuổi Dậu, tuổi Thìn, tuổi Tý. Tháng vượng vận: tháng 6, tháng 9, tháng 2 âm lịch, tháng phá vận: tháng 3, tháng 8, tháng 11 âm lịch. Màu sắc may mắn của con giáp này: màu đen, màu vàng, màu xanh lam. Con số may mắn: số có đuôi là 9,0,5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Bắc, chính Nam.

Tuổi Thìn: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Thìn là người tuổi Tý, tuổi Dậu, tiểu nhân trong năm là người tuổi Mão, tuổi Tuất. Tháng vượng vận: tháng 7, tháng 8, tháng 11 âm lịch, tháng phá vận: tháng 2, tháng 3, tháng 9 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu trắng, màu đen, màu vàng. Con số may mắn: số có đuôi 7, 8, 9, 0. Hướng vượng vận: hướng Chính Bắc, chính Nam.

Tuổi Tỵ: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Tỵ là người tuổi Sửu, tuổi Dậu, tiểu nhân trong năm là người tuổi Dần, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tháng vượng vận: tháng 8, tháng 12 âm lịch, tháng phá vận: tháng 1, tháng 7, tháng 10 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu trắng, màu nâu. Con số may mắn: số có đuôi 5, 6, 7, 8. Hướng vượng vận: hướng Đông Nam, Chính Bắc.

Tuổi Ngọ: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Ngọ là người tuổi Dần, tuổi Tuất, tuổi Mùi, tiểu nhân trong năm là người tuổi Tý, tuổi Sửu. Tháng vượng vận: tháng 1, tháng 6, tháng 9 âm lịch, tháng phá vận: tháng 5, tháng 11, tháng 12 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi 1, 2, 5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Nam, Chính Đông.

Tuổi Mùi: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Mùi là người tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tiểu nhân trong năm là người tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tuất. Tháng vượng vận: tháng 2, tháng 5, tháng 10 âm lịch, tháng phá vận: tháng 9, tháng 11, tháng 12. Màu sắc may mắn: màu đỏ, màu tím, màu đen. Con số may mắn: số có đuôi 3, 4, 9, 10. Hướng vượng vận: hướng Chính Nam, Đông Bắc.

Tuổi Thân: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Thân là người tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Thìn, tiểu nhân trong năm là người tuổi Hợi, tuổi Dậu, tuổi Tỵ. Tháng vượng vận: tháng 3, tháng 11 âm lịch, tháng phá vận là tháng 1, tháng 4, tháng 10 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu đen, màu nghi, màu vàng. Con số may mắn: số có đuôi là 5, 6, 9, 0. Hướng vượng vận: hướng Tây Bắc, Đông Bắc.

Tuổi Dậu: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Dậu là người tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ, tiểu nhân trong năm là người tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Dậu. Tháng vượng vận: tháng 3, tháng 4, tháng 12, tháng phá vận:tháng 2, tháng 8, tháng 9 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu vàng, màu đỏ, màu tím. Con số may mắn: số có đuổi 3, 4, 5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Tây, hướng Tây Nam.

Tuổi Tuất: Quý nhân trong năm 2020 của người tuổi Tuất là người tuổi Ngọ, tuổi Mão, tuổi Dần, tiểu nhân trong năm là người tuổi Mùi, tuổi Sửu, tuổi Dậu. Tháng vượng vận: tháng 1, tháng 2, tháng 5 âm lịch, tháng phá vận: tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch. Màu sắc vượng vận: màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu tím. Con số may mắn: số có đuôi 1, 2, 3, 4. Hướng vượng vận: hướng Chính Đông, Chính Tây.

Tuổi Hợi: Quý nhân trong năm của người tuổi Hợi là người tuổi Mão, tuổi Mùi, tuổi Dần. Tiểu nhân trong năm là người tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi. Tháng vượng vận: tháng 1, tháng 2, tháng 6 âm lịch, tháng phá vận: tháng 4, tháng 7, tháng 10 âm lịch. Màu sắc may mắn: màu xanh da trời, màu xanh lá cây, màu vàng. Con số may mắn: số có đuổi 1, 2, 5, 6. Hướng vượng vận: hướng Chính Đông, Chính Tây. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Mời quý độc giả xem video: Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube.

Bảo Khanh (theo lnka)

Tìm kiếm:✨

  • Vượng vận, Chính Nam, Tiểu nhân, Tử vi, Hướng chính, Quý nhân, Thần tài, Âm lịch, Rót, Hướng Đông Nam, Tháng 4, Xanh lam, Đuôi, Hanh thông, Cẩm nang, Tím, Màu vàng, Xui xẻo, Núi, Màu đen