Wednesday, October 23, 2019

Báo Hải Quan: Đã giải ngân được hơn 988 tỷ đồng cho toàn bộ các dự án thành phần Cao tốc Bắc – Nam

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, tính đến tháng 9/2019, toàn bộ các dự án thành phần của cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã giải ngân được 988,015 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hải Quan, nguồn bài: https://haiquanonline.com.vn/da-giai-ngan-duoc-hon-988-ty-dong-cho-toan-bo-cac-du-an-thanh-phan-cao-toc-bac-nam-113903.html

Trong năm 2018, dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã giải ngân được 142,141 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư. Ảnh: Internet.

Cụ thể, trong năm 2018, dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã giải ngân được 142,141 tỷ đồng cho công tác chuẩn bị đầu tư. Năm 2019, theo kế hoạch vốn được giao là 7.062 tỷ đồng, trong đó kinh phí cho công tác giải phóng mặt bằng khoảng 4.118 tỷ đồng (đã chuyển về kho bạc các địa phương), còn lại khoảng 2.944 tỷ đồng dự kiến thanh toán cho công tác tư vấn, chi phí khác và một phần cho xây lắp của dự án đầu tư công.

Tính đến tháng 9/2019, toàn bộ các dự án thành phần đã giải ngân được 988,015 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, các địa phương sẽ tập trung công tác chi trả đền bù giải phóng mặt bằng, tạm ứng hợp đồng xây lắp cho 3 dự án đầu tư công, dự kiến sẽ giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được giao.

Dự kiến trong năm 2020 sẽ giải ngân khoảng 11.037 tỷ đồng. Đối với số vốn còn lại khoảng 36.759 tỷ đồng, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý. Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đang giao cho các bộ, ngành liên quan nghiên cứu đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền, phù hợp với quy định pháp luật và Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội.

Được biết, tổng nguồn vốn đã bố trí theo Nghị quyết số 52 là 55.000 tỷ đồng, trong đó có khoảng 27.306 tỷ đồng để thực hiện toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng 11 dự án và xây dựng 3 dự án đầu tư công sử dụng toàn bộ vốn ngân sách nhà nước; 27.694 tỷ đồng hỗ trợ một phần chi phí xây dựng cho 8 dự án đầu tư theo hình thức PPP để đảm bảo tính khả thi.

Xuân Thảo

Tìm kiếm:✨

  • Bộ giao thông vận tải, Cao tốc Bắc, PPP, Nghị quyết số 52, Nghị quyết số 52/2017/QH14, Cao tốc, Của dự án, Phía đông, Dự án, Giải ngân, Xây lắp, Kho bạc, Nguồn vốn, Hình thức, Giải phóng mặt bằng, Vốn ngân sách, Dự án đầu tư, Thành phần, Tạm ứng, Tính khả thi