Monday, October 7, 2019

Báo Hà Tĩnh: Điện lực Thạch Hà đồng hành cùng các địa phương về đích nông thôn mới

Đồng hành, hỗ trợ các địa phương về đích nông thôn mới, Điện lực Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã triển khai nhiều phần việc, hoàn thiện bền vững tiêu chí số 4 ở 25 xã trên địa bàn.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/cong-nghiep/dien-luc-thach-ha-dong-hanh-cung-cac-dia-phuong-ve-dich-nong-thon-moi/180256.htm

Điện lực Thạch Hà tập trung bố trí nguồn vốn triển khai các dự án sửa chữa lớn nhằm nâng cao chất lượng điện năng

Đối với 8 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2019 là Thạch Lâm, Thạch Sơn, Thạch Bàn, Thạch Hội, Thạch Trị, Thạch Lạc, Thạch Đỉnh và Thạch Hải, Điện lực Thạch Hà đã tập trung bố trí nguồn vốn triển khai các dự án sửa chữa lớn nhằm nâng cao chất lượng điện năng.

Theo đó, ngành điện đã đầu tư 2,9 tỷ đồng sửa chữa, nâng cấp đường dây hạ thế sau các trạm biến áp các xã Thạch Hội, Thạch Hải, Thạch Đỉnh và Thạch Sơn. Các xã Thạch Lạc, Thạch Trị, Thạch Lâm cũng được đầu tư dự án sửa chữa đường dây 0,4 kV sau các trạm biến áp với tổng vốn gần 3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Điện lực Thạch Hà còn xây dựng mới 11 trạm biến áp tại 8 xã về đích nông thôn mới năm 2019 từ nguồn vốn sửa chữa lớn.

Công nhân Điện lực Thạch Hà hỗ trợ xây đựng đường điện thắp sáng làng quê

Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang lưới điện theo tiêu chuẩn 5S, phát quang hành lang an toàn lưới điện luôn được ngành điện quan tâm thực hiện. Từ đầu năm lại nay, đơn vị đã phối hợp phát quang trên 100 km hành lang lưới điện; chỉnh trang đường dây sau công tơ cho hàng nghìn hộ dân.

Điện lực Thạch Hà cũng phối hợp di dời 268 cột điện vi phạm hành lang đường giao thông và vướng quy hoạch nông thôn mới, hỗ trợ xây dựng đường điện thắp sáng làng quê tại một số địa phương.

Điện lực Thạch Hà vừa xây dựng mới trạm biến áp tại thôn Liên Hải, xã Thạch Hải

Các xã đã về đích NTM trước đó cũng được Điện lực Thạch Hà lập kế hoạch, triển khai đầu tư, nâng cấp lưới điện theo hướng hiện đại. Đặc biệt, với xã nông thôn mới kiểu mẫu Tượng Sơn, đơn vị tiếp tục cải tạo lưới điện, thay thế dây dẫn hạ thế, tạo thêm lộ đường trục, xây mới 1 trạm biến áp…

Nhờ sự vào cuộc tích cực của ngành điện mà đến nay, huyện Thạch Hà đã có 25/30 xã được công nhận hoàn thành tiêu chí số 4. 5 xã còn lại đã đạt 90% khối lượng, phấn đấu cuối năm nay sẽ về đích tiêu chí số 4.

Thu Phương

Tìm kiếm:✨

  • Thôn Liên Hải, Thạch Đỉnh, Thạch Trị, Thạch Hội, Thạch Lạc, Thạch Hải, Thạch Sơn, Thạch Lâm, Sửa chữa lớn, Trạm biến áp, Hạ thế, Lưới điện, Thạch bàn, Tượng Sơn, Phát quang, Ngành điện, Về đích, NTM, Biến áp, Đường dây điện