Tuesday, October 22, 2019

Báo Hà Tĩnh: Huyện đội Thạch Hà giúp dân Thạch Hội làm nông thôn mới

Nhằm giúp xã Thạch Hội hoàn thiện các phần việc còn lại trong quá trình xây dựng nông thôn mới, trong những ngày này Ban CHQS huyện Thạch Hà đã huy động hàng chục cán bộ chiến sỹ về tham gia cùng người dân địa phương hoàn thành các phần việc.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Hà Tĩnh, nguồn bài: http://baohatinh.vn/luc-luong-vu-trang/huyen-doi-thach-ha-giup-dan-thach-hoi-lam-nong-thon-moi/181067.htm

50 cán bộ, chiến sỹ cùng người dân địa phương chỉnh trang khuôn viên, đổ bê tông sân nhà văn hóa Liên Phố...

... san sửa lề đường, xây bồn hoa cây cảnh

...đổ bê tông các tuyến đường trục thôn

...nhà văn hóa thôn

Với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện Thạch Hà sẽ tạo thêm động lực để người dân Thạch Hội đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM

Lê Tuấn - Mạnh Hùng

Tìm kiếm:✨

  • NTM, Thạch Hội, Giúp dân, Lê Tuấn, Đổ bê tông, Phần việc, Bồn hoa, Nông thôn, Đường trục, Mạnh Hùng, Tiến độ xây dựng, Cán bộ chiến sĩ, San, Chỉnh trang, Nhà văn hóa, Lề đường, Khuôn viên, Chiến sĩ, Đẩy nhanh, Sửa